Hot on line :: Статті


Пропозиції Центру громадської адвокатури до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” доопрацьовується у Секретаріаті уряду. Відповідно, громадські організації знову подають пропозиції.
 
Користуючись можливостями реалізації прав організацій громадського сектору, які передбачені законодавчими актами про участь громадськості у розробці та прийнятті рішень, Центр громадської адвокатури  минулого тижня подав пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, який сьогодні обговорюється.
Вагому частину із пропозицій враховано під час обговорення Міністерством юстиції України. Частина залишається актуальними, особливо деякі важливі положення.
Основний акцент пропозицій програми правової підтримки НУО Центру громадської адвокатури стосується обов’язковості виконання актів про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики. На сьогодні чинним є порядок залучення громадян до формування та реалізації державної політики (затв. Постановою КМУ від 6 січня 2010 р. №10). Проте дотримання процедур, наприклад, оприлюднення проектів для проведення електронних консультацій на урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада" та веб-сайтах органів виконавчої влади, є досить низьким (про що можна зробити висновки із порівняння актів, які оприлюднені, та які уже прийняті).
Для функціонування акту, на думку експертів Центру, потрібно передбачити дієвий механізм, який би забезпечував врахування цих інструментів громадської участі та дотримання процедур консультацій всіма органами виконавчої влади.
Таким засобом у країнах є положення про те, що якщо акт підлягає державній реєстрації, у випадку недотримання процедур консультацій, відмовляють у його реєстрації. Такий же підхід містить Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо регуляторних актів. Відсутність оприлюднення проекту регуляторного акту, який реєструється органами юстиції, є підставою для відмови у його державній реєстрації, відповідно він не набуває юридичної сили. На сьогодні відповідно до чинного законодавства такими актами, які підлягають державній реєстрації, є нормативно-правові акти, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер. Положення про держреєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів   виконавчої влади затверджено Постановою КМУ від 28 грудня 1992 року №731.  Вважаємо, що і для забезпечення обов’язковості дотримання процедур консультацій із громадськістю, слід поширити таку процедуру реєстрації. Наступним є питання про те, який саме урядовий орган буде сприяти організаціям громадського сектору у реалізації цих інструментів, здійснюватиме моніторинг дій органів влади по забезпеченню участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики. Як один із варіантів, це може здійснювати Секретаріат Кабінету Міністрів України, оскільки він сьогодні залучений і до сприяння проведенню громадської експертизи, і за проектом на веб-сайті Секретаріату публікуються повідомлення про оприлюднення та обговорення актів. Окремо слід передбачити право Секретаріату звертатись до органів юстиції щодо недотримання процедур консультацій із громадськістю для вирішення питання про відмову у проведенні державної реєстрації акту.
Інший, більш м’який спосіб забезпечити обов’язковість консультацій із громадськістю, є повернення актів, які підлягають державній реєстрації, у випадку, коли порушено порядок консультацій розробнику акту для проведення таких консультацій. Таким прикладом є проведення антикорупційної експертизи. Згідно з Регламентом Кабінету Міністрів України (пункт 14 § 66) у разі коли за висновком антикорупційної експертизи проект акта містить корупціогенні чинники, такий проект доопрацьовується і повторно вноситься на розгляд до Кабінету Міністрів з мотивуванням ступеня врахування викладених у висновку рекомендацій. Такий проект акта після опрацювання у Секретаріаті Кабінету Міністрів передається повторно Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики для проведення антикорупційної експертизи. При цьому підставами повернення акту розробнику можуть бути як будь-яке порушення положень про процедури консультацій, так і більш пом’якшена підстава - відсутність оприлюднення для електронних консультацій з громадськістю проекту акта на урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і влада” та власному веб-сайті органу влади. Цей навіть «найм’якіший» для органів влади варіант дозволив би привернути увагу до того, що це потрібно та почалось практикування цих інструментів, окрім того, це запобігло перетворенню акту та консультацій на чергові необов’язкові до виконання процедури.
Детальніші пропозиції у додатку або на веб-сайті організації.

Додаток:пропозиції


  Версія для друку

  Лінк на e-mail