Проекти завершені :: Проекти 2014-2015


Моніторинг дотримання трудових прав в Україні.

Проект «Моніторинг дотримання трудових прав в Україні» реалізується за підтримки Проекту ПРООН «Демократизація і права людини в Україні».

У фокусі уваги даного проекту є трудові права, які гарантуються як міжнародно-правовими договорами про права людини, що є частиною національного законодавства, Конституцією та іншими законами України. Центральне місце займає Кодекс законів про працю.  Очевидним є те, що правове регулювання умов для реалізації та захисту трудових прав в Україні є застарілим і не відповідає сучасним умовам. Також середовище для реалізації трудового потенціалу із гідним для забезпечення життя людини в Україні не є сприятливим.

В Україні експерти, правозахисники, профспілки наголошують на тому, що у сфері трудових прав як одного із базових економічних прав є значні проблеми. Комплекс міжнародних зобов’язань держави передбачений рядом міжнародних договорів про права людини, в тому числі Міжнародним пактом про економічні, соціальні і культурні права.

В рамках проекту передбачена діяльність спрямована на підготовку звіту щодо стану дотримання в Україні трудових прав у відповідності із Міжнародним пактом з питань економічних, соціальних та культурних прав. Для підготовки даного звіту буде проведено ряд публічних заходів, а саме проведення фокус-груп з представниками профспілок і роботодавців, та круглого столу, здійснено аналіз судової практики та звернень громадян до правових приймалень в даній сфері. Також буде здійснено моніторинг дотримання трудових прав громадян в Україні. Крім того в рамках проекту буде здійснюватись інформаційна робота серед цільової групи з метою підвищення їх правової обізнаності щодо своїх прав у сфері трудових відносин.

          Термін реалізації проекту: 01.12.2013р. – 31.10.2014р.


  Версія для друку

  Лінк на e-mail