Проекти завершені :: Проекти 2014-2015


Посилення голосу НУО в Україні

   Проект «Посилення голосу НУО в Україні» здійснюється в партнерстві із Центром підтримки громадських і культурних ініціатив «Тамариск» (Дніпропетровськ), що реалізується за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.

Метою проекту є забезпечення необхідної правової підтримки та консультування, допомоги громадським об'єднанням та благодійним організаціям на місцях через навчання для забезпечення життєздатності, стабільної діяльності, збереження та розвитку НУО в Україні та посилення їхнього голосу.

 Як засвідчує практика законотворчості умов для створення та діяльності громадських неурядових організацій в Україні, НУО потребують постійної правової підтримки та консультативного супроводу фахівців у галузі права про громадський сектор. Реєстраційні процедури залишаються найбільш проблемним «місцем», де стикаються представники громадських організацій та благодійних організацій із органами державної влади, в яких органи влади наділені значними повноваженнями для не пропорційного обмеження права на об’єднання та тиску на НУО.

 Враховуючи, що громадський сектор перебуває у постійно не визначеному законодавчому середовищі, необхідним є здійснення не тільки консультативної діяльності програмою та експертами, але і діяльності, яка спрямована на моніторинг та аналіз впливу законодавства, створення мережі підтримки громадських неурядових організацій в регіонах, навчання активістів та надання ними допомоги та підтримки організацій громадського сектору на місцевому рівні.

 Окремої уваги у зв’язку із ситуацією, що склалась в Україні, потребують інститути громадянського суспільства, які працюють на Східній та Південній Україні. Поруч із питаннями безпеки фізичної активістів, постає питання безпеки офісів організацій, що в багатьох випадках залежить і від юридичних питань, розуміння законодавства та його використання для збереження та розвитку свого функціонування. Значну роль в цьому відіграють так звані ресурсні центри для підтримки громадських ініціатив, а також центри правової інформації, які можуть поширити знання та надавати допомогу місцевим ініціативами у кризових ситуаціях, і потенціал яких у сфері права неурядових організацій та їх збереження планується посилити.

  Надзвичайно важливими у сьогоднішній ситуації є підтримка та розвиток зв’язків між інститутами громадянського суспільства із різних областей, у тому числі Південних та Східних, а також органів влади, місцевого самоврядування, журналістів.

   Термін реалізації проекту: липень 2014р. – травень 2015р. 

 

 

 


  Версія для друку

  Лінк на e-mail