About us :: Участь у нормотворчості


Видання «Реформування пільг і привілеїв в Україні »

Видання також містить аналіз зарубіжного досвіду щодо реформування системи пільг та привілеїв, наводяться рекомендації експертів та громадськості щодо реформування пільг та привілеїв на шляху наближення до європейських стандартів реалізації соціальних прав в Україні.

Україна успадкувала із Радянського Союзу систему пільг та привілеїв, яка на сьогодні набуває загрозливого масштабу.

Нашу державу також у європейській спільноті не безпідставно називають «країною пільг». Якщо говорити мовою деяких статистичних фактів про систему пільг та привілеїв: в Україні право на отримання пільг регламентують більше 50 законодавчих і нормативно-правових актів, які постійно змінюються та поповнюються новими; кількість пільговиків ще минулого року сягнула 13 млн. осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою і близько 3,2 млн. за професійною; загалом на пільги мають право близько 43 відсотків всього населення країни; загальний обсяг пільг потребує щороку більше коштів, які є значним навантаженням на бюджет та не дозволяє задовольняти інші потреби (за обрахунками експертів – більше 29 млрд. гривень, що дорівнює річним видаткам усіх місцевих бюджетів України; держава не спроможна забезпечити кошти на усі передбачені та задекларовані пільги; громадські організації обраховували пільги, що передбачені у різноманітних законодавчих актах, сформували каталог пільг, який налічує більше 600 видів пільг.

Пільги, як нагромаджені із радянських часів, так і безсистемно та недалекоглядно створені нові, не тільки дуже часто не вирішують проблеми соціального захисту, а створюють суспільне напруження та несправедливість. Яскравим прикладом цього року став вступний період до вищих навчальних закладів, коли учасники зовнішнього незалежного оцінювання із найвищими результатами не мали змоги вступити до обраних вищих навчальних закладів, оскільки до ВНЗ подали документи багато осіб, які мають право на пільги щодо вступу.

У процесі реалізації передвиборчих перегонів в Україні на пост Президента та народних обранців цей «арсенал» поповнюється новими законодавчими актами із новими пільгами чи новими пільговими категоріями. Надалі у парламенті реєструються нові ініціативи, спрямовані не на упорядкування, а на безсистемне та фінансово незабезпечене збільшення.

Рівень життя населення в Україні надалі знижується, і зарадити цьому не може сучасна система соціального захисту через надання різноманітних пільг. За даними ООН щодо розвитку людини, Україна, маючи дуже високий показник письменності дорослого населення і непоганий показник валового охоплення навчанням (у 1,3 рази перевищує середньосвітовий), погано виглядає на світовому фоні за ВВП на душу населення — має показник на 30% нижче навіть середньосвітового показника, займаючи 76 місце у рейтингу. Зростає кількість громадян України, що вважають себе бідними. Водночас у державному бюджеті 2009 року видатки за функцією "Соціальний захист та соціальне забезпечення" зросли на 15 % та становлять майже третину всього бюджету.

Твереза оцінка, переосмислення ролі, потреби та характеру пільг та привілеїв в Україні є вкрай необхідні, відсутність реальних кроків реформування та підвищення рівня доходів громадян до європейських стандартів призведе до краху системи соціального забезпечення, бюджетного фінансування та соціальної напруги.

Вперше громадські організації запропонували рекомендації ще у 2004 році. На той час уже була прийнята перша стратегія щодо реформування системи пільг. До 2009 року, коли знову почалися нові громадські дослідження та обговорення , уже було прийнято нову стратегію реформування.

Сьогодні відбувається апробація нових інститутів консультування з громадськістю, посилення участі неурядових організацій та громадян у формуванні та прийнятті суспільно важливих рішень. Формуються нові можливості, щоб значну роль у цьому процесі мали змогу відігравати і організації громадського сектору, аналітичні інституції та експерти.

Книга адресована не тільки представникам та фахівцям органів влади у сфері соціального захисту та соціального забезпечення, органам влади, відповідальним за прийняття рішень у сфері соціальної політики, державним службовцям, органам місцевого самоврядування, аналітичним установам, але і буде корисним для організацій громадського сектору, науковцям, іншим експертам, які беруть участь у формуванні соціальної політики, реалізовують соціальні проекти.

Видання підготовлене та видане Центром громадської адвокатури у рамках проекту «Реформування пільг і привілеїв в Україні – наближення до європейських стандартів» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Погляди, наведені в цьому виданні, не обов’язково відображають позицію Фонду.

Більше інформації можна знайти на Соціально-юридичному порталі www.pilga.in.ua

Завантажити видання

 


  Версія для друку

  Лінк на e-mail