Бібліотека видань ЦГА :: Дослідницькі
1   2   3   4   
Аналітичний звіт «Прокуратура – елемент кримінальної юстиції»
Видання Аналітичний звіт «Прокуратура – елемент кримінальної юстиції» містить узагальнення наукових позицій, позицій правозахисників та працівників прокуратури щодо необхідності реформування прокуратури як органу влади, прокуратури як учасника кримінально... >>>

Позиції науковців та правозахисників щодо реформування прокуратури вміщено у одному збірнику
За результатами науково-практичної конференції «Вдосконалення діяльності прокуратури – шлях до реформування кримінальної юстиції» видано збірник... >>>

Інформаційно-аналітичні огляди проекту «Вдосконалення діяльності прокуратури»
... >>>

Інформаційний буклет «Центр з надання правової допомоги при вирішенні конфліктів, які виникають під час проходження медико-соціальної експертизи»
Мешканці області, які проходять медико-соціальну експертизу та усі пов’язані із цим процедури, мають можливість отримати правову інформацію, консультації, юристи допомагатимуть у вирішенні спірних питань, захисті порушених та оспорюваних прав у взаємовідн... >>>

Вдосконалення роботи районних судів Львівщини (результати громадських досліджень)
Впродовж року громадські організації здійснювали громадські дослідження роботи чотирьох районних судів Львівської області щодо дотримання стандартів діяльності ― доступу до правосуддя, рівності, справедливості та повноти судових процедур, співпрацюв... >>>

Видання «Реформування пільг і привілеїв в Україні »
У виданні «Реформування пільг і привілеїв в Україні – наближення до європейських стандартів» пропонуються результати досліджень проблем у «системі» пільг та привілеїв в Україні, їхніх причин, наявних наслідків та перспектив збереження, наводиться каталог ... >>>

Доступ молоді та МГО до інформації про молодіжні програми та їх фінансування із державного та місцевих бюджетів: результати громадських досліджень
У цьому виданні пропонуються результати громадського моніторингу реалізації та захисту права на інформацію молоді та МГО шляхом пасивного доступу, аналіз стану активного доступу молоді та молодіжних організацій до інформації, типових відмов органів влади ... >>>

Каталог пільг в Україні
метою систематизації пільг юристами Центру громадської адвокатури було складено Каталог пільг. Також він може бути корисним для громадських правових приймалень, організацій, які працюють з пільговими категоріями.... >>>

Результати анкетування громадян щодо ставлення до існуючої в Україні системи пільг та привілеїв (на базі міста Львова)
Тема дослідження стосувалася оцінки громадянами системи пільг та привілеїв в Україні, обізнаності в їхніх правах на одержання конкретних видів пільг, можливості заміни існуючої системи пільг та привілеїв на адресну грошову допомогу. ... >>>

Результати моніторингу «пасивного доступу молоді до публічної інформації»: молодіжки провели моніторинг інформаційного наповнення веб-сайтів міських рад та ОДА щодо діяльності структурних підрозділів у справах молоді
Дослідження проекту “Реалізація та захист права на інформацію про молодіжні програми” ... >>>