Hot on line :: Статті
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   
Українське законодавство обмежує свободу об’єднань
Діюче законодавство, що регулює діяльність українських громадських організацій, обмежує свободу об’єднання. ... >>>

Інваліди Львівщини розпочали боротьбу за свої інтереси
Підписана Україною 16 грудня 2009 року Конвенція ООН про права інвалідів не застосовується на практиці, тому всеукраїнський Союз організацій інвалідів України відстоюватиме свої права на рівні органів місцевого самоврядування... >>>

Журналістське розслідування «Стану мамою Вашій дитині»
Ірина Веселовська, газета «Агенції журналістських розслідувань» «Інформатор», 08-14.07.2010 р. №26 (95) www.informator.lviv.ua... >>>

Пропозиції Центру громадської адвокатури до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” доопрацьовується у Секретаріаті уряду. Відповідно, громадські організації знову подають пропозиції.... >>>

Пропозиції програми правової підтримки НУО ЦГА до проекту Закону «Про громадські організації»
Нагадаємо, що до 25 червня триває обговорення проекту Закону «Про громадські організації» на веб-сайті Міністерства юстиції України.... >>>

Позиції науковців та правозахисників щодо реформування прокуратури
За результатами науково-практичної конференції «Вдосконалення діяльності прокуратури – шлях до реформування кримінальної юстиції», що проводилася громадською організацією «Центр громадської адвокатури» спільно з Львівським державним інститутом новітніх те... >>>

Проекти актів про участь громадськості у розробці та прийнятті рішень: процедури є, але немає механізмів забезпечення обов’язковості консультацій
Користуючись можливостями реалізації прав організацій громадського сектору, які передбачені законодавчими актами про участь громадськості у розробці та прийнятті рішень, Центр громадської адвокатури подав пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрі... >>>

Доступ до огляду для осіб, що звертаються для встановлення інвалідності
Медико-соціальні експертні комісії проводять огляд (повторний огляд) осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, за місцем їх проживання або лікування, у тому числі за місцем тимчасового проживання у закладах соціального захисту для бездомних гром... >>>

ЛЕОНІД ТАРАСЕНКО.Як чергові «розподіли інтересів» судів впливають на захист прав звичайних громадян
В квітні Конституційний Суд України прийняв рішення у справі за конституційним поданням Вищого адміністративного суду України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 143 Конституції України, пунктів „а“, „б“, „в“, „г“ статті 12 Земельног... >>>

Інформаційно-аналітичні огляди проекту «Вдосконалення діяльності прокуратури – шлях до реформування кримінальної юстиції»
Беззаперечним є те, що кримінальна юстиція в Україні потребує реформування. Важливе місце в системі органів кримінальної юстиції займає прокуратура, статус, функції, підходи до діяльності якої успадковані із радянських часів та не піддавались реформуванн... >>>