Hot on line :: Статті
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   
Рахункова палати України про пільги: «Дотування неефективності»
Пільги на оплату житлово-комунальних послуг отримують понад 5,9 млн. українців, або третина користувачів такими послугами. Ще близько 1 млн. сімей отримують житлові субсидії. Протягом 2008-2010 років видатки держбюджету на цю мету зросли майже удвічі (до ... >>>

Пенсійне забезпечення закордоном – запозичуємо досвід?
У більшості країн світу питання пенсійної реформи є досить актуальним на даний час. Насамперед це пов'язано з демографічною ситуацією — старінням населення, а, отже, й збільшенням числа тих, хто потребує соціального захисту. ... >>>

Непорушне право власності – європейські засади та українські реалії
Право власності – це одне з основних прав людини. В усіх демократичних країнах світу право власності є першим правом, яке захищається державою після природних прав людини (право на життя, на охорону здоров’я тощо).... >>>

Належна медицина – основа права на достатній життєвий рівень: європейська практика
У багатьох країнах світу поширеним є таке явище як страхова медицина. Право на охорону здоров’я визначає можливість реалізації багатьох інших прав громадян, оскільки якщо людина здорова – вона може думати про активну реалізацію інших прав.... >>>

Стратегія упорядкування системи надання пільг окремим категоріям громадян до 2012 року – погляд зблизька
Стратегія упорядкування системи надання пільг окремим категоріям громадян до 2012 року (далі - Стратегія) була прийнята у червні 2009 року розпорядженням Кабінету Міністрів України № 594-р. Вже минуло практично половина часу, виділеного на реалізацію стра... >>>

Виконання рішення Європейського суду чи приховане скасування пільг
14.01.2011 року Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради України проект закону України «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду», яким встановлено гарантії держави щодо виконання рішень суду та виконавчих документів, визначених Законом Ук... >>>

Соціальні магазини – додаткові пільги чи додаткова соціальна гарантія?
Впродовж останнього часу в Україні було відкрито багато так-званих соціальних магазинів для задоволення потреб малозабезпечених громадян. ... >>>

Право на пільги – конституційне право на соціальний захист чи нездатність держави забезпечити належний життєвий рівень іншим чином
Впродовж останніх років питання реформування системи пільг дискутується досить гостро. Кількість пільговиків є чималою, державний бюджет України значною мірою спрямований на фінансування різного роду пільг, гарантій, компенсацій (за різними даними – близь... >>>

Громадська експертиза Міністерства соціальної політики України
Міністерство праці та соціальної політики України видало наказ про проведення громадської експертизи діяльності Міністерства праці та соціальної політики України у сфері упорядкування системи надання пільг (наказ № 282 від 20.09.2010р.) на підставі запиту... >>>

Кабмін забезпечить участь громадськості у державній політиці
Згідно постанови Кабміну протягом трьох місяців зміниться формат діяльності громадських рад, які створені при органах державної влади, у тому числі при обласних та районних держадміністраціях.... >>>