About us :: Участь у нормотворчості


Аналіз проекту Закону України ’’Про внесення змін до деяких законів України з питань реєстрації юридичних осіб’’

Проектом Закону України ’’Про внесення змін до деяких законів України з питань реєстрації юридичних осіб’’ передбачається внесення не тільки змін до законодавчих актів, які стосуються процедур державної реєстрації, але і загалом питань, які стосуються статусу та діяльності благодійних організацій. Проект був оприлюднений для обговорення Міністерством юстиції України.
Проектом пропонується об’єднати процедури легалізації та окремої реєстрації ряду неприбуткових організацій (зокрема, політичних партій,  громадських організацій, благодійних організацій, адвокатських об’єднань, творчих спілок, торгово-промислових палат тощо). Це вартуватиме державі  за даними  розрахунку видатків на 4 272 470,00 грн., що включає обладнання, навчання та забезпечення. Очевидно, що більш простішим  та ефективнішим способом узгодження було б не створення альтернативних реєстраторів, а передача легалізації цих організацій до існуючої системи державної реєстрації юросіб.
Проектом вносяться зміни до статті 6 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» - натомість організаційно-правових форм благодійні організації отримають ще  «види» благодійних організацій. Перелік документів на державну реєстрацію мав би зменшитись, але надалі зберігається «відомості про керівника та персональний склад виконавчого та контролюючого органів управління благодійної організації, в яких зазначаються ім’я, рік народження, місце проживання, місце роботи (заняття), посада у благодійній організації».  Також благодійні організації позбавлені можливості, на відміну від інших юросіб, зміни до статуту викладати у  окремому додатку (за проектом – тільки у новій редакції). Надалі зберігаються територіальні статуси благодійних організацій.  Строк реєстрації благодійних організацій у проекті (15 робочих днів) є меншим, ніж за чинним законом (два місяці), але тривалішим в п’ять разів порівняно із юрособами (три робочі дні).
Також, як і в проекті Закону «Про громадські організації», усі громадські, благодійні, творчі спілки, торгово-промислові палати, політичні партії після набуття чинності цим Законом  зобов’язані привести свої статутні документи у відповідність із цим Законом, тобто звертатись в органи реєстрації для внесення змін, натомість для інших юридичних осіб діє правило, за яким при зміні законодавства вони не вносять масово зміни, а у разі суперечності положень статуту і закону, застосовується закон.
В цих та інших питаннях реєстраційна процедура має наближатись до процедури, описаної у Законі «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», водночас відсутній цей однаковий підхід, в результаті чого знову будуть обмеження, які стосуватимуться тільки неприбуткових організацій. Як вказується у пояснювальній записці, «прийняття Закону України сприятиме скасуванню складної процедури подвійної реєстрації непідприємницьких товариств, спрощенню порядку набуття ними статусу юридичних осіб, а також узгодженню законодавства з питань реєстрації непідприємницьких товариств з іншими законами України.» Отож проект для реалізації цієї мети потребує максимального врахування прогресивних положень закону про державну реєстрацію, які уже опрацьовані роками.
Особливої уваги потребує коригування положення проекту, яке стосується змін частини 1 статті 19 Закону «Про благодійництво та благодійні організації». Зокрема, проектом передбачається викласти цю статтю в редакції: «Майно та кошти благодійних організацій складають: кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань; пасивні доходи; кошти або майно, які надходять від проведення основної діяльності; дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються благодійним організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються благодійним організаціям або через них їх отримувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.» Як видно із процитованої статті, вона визначає «виключний» перелік надходжень благодійної організації. Виправдовується така зміна тим, що в іншому випадку органи податкової не нададуть організації статусу неприбутковості. Однак у Законі «Про оподаткування прибутку підприємств» є два критерії неприбутковості, що відповідає світовим підходам до визначення, що таке неприбутковість. Зокрема, це такі принципи як: «доходи   або   майно неприбуткових організацій,  не підлягають розподілу між їх засновниками, учасниками або членами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого   окремого   засновника,   учасника   або члена такої неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи) та «у разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету». Отож це не означає, що благодійні організації не можуть мати інші доходи, аніж визначені у відповідній статті Закону «Про оподаткування прибутку підприємств». Вони можуть мати усі, які не заборонені законодавством. Але тільки ті, які визначені Законом «Про оподаткування прибутку підприємств» можуть бути звільнені від оподаткування податком на прибуток. Безперечно, прикладів, коли невірно тлумачились ті чи інші норми, та навіть висувались необґрунтовані вимоги до статутів організацій, є чимало, але викликані вони швидше невірним застосуванням закону, а не тим, що так визначає законодавство. Не варто обмежувати надходження організацій у Законі «Про благодійництво та благодійні організації». Інакше вони взагалі їх отримувати не зможуть – організація може отримувати тільки ті, які передбачені у законі. Тому, наприклад, навіть продати своє непотрібне майно, бо це не передбачено Законом, а відповідно і в статуті, благодійна організація не буде мати змоги.  Так само це стосується надходжень від підприємств, які створені організацією.  Вони не те, що не будуть звільнені від оподаткування, а взагалі не можуть отримуватись такою благодійною організацією.
 


  Версія для друку

  Лінк на e-mail