About us :: Участь у нормотворчості


Пропозиції Центру громадської адвокатури та Комітету підтримки студентського самоврядування до проекту Постанови КМУ щодо фінансування програм та заходів громадських організації із коштів держбюджету

Проект Постанови вперше в Україні врегулює процедуру організації та проведення конкурсу усіх програм і заходів, які розроблені громадськими організаціями за рахунок коштів державного бюджету.
 Він запроваджує ряд прогресивних процедур щодо конкурсів проектів та програм, в тому числі відкритий захист пропозицій проектів та програм, які беруть участь у конкурсі, обов’язків оприлюднення органів державної влади оголошень про конкурси, результати та ряду іншої інформації на веб-сайті, запроваджує обов’язковий моніторинг та механізм оприлюднення його результатів.
Водночас є ряд положень, які потребують доповнення чи змін.    Центр громадської адвокатури та Комітет підтримки студентського самоврядування подали пропозиції щодо проекту постанови Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм і заходів, розроблених громадськими організаціями, для виконання яких надаватиметься державна фінансова підтримка”.
Одним із таких вагомих питань є те, чи буде поширювати дана Постанова свою чинність на проекти та програми, які розроблені громадськими організаціями, але які фінансуються не центральними органами виконавчої влади, а місцевими державними адміністраціями (тобто на місцевому рівні). Проект закладає основи конкурсності для громадських організацій, водночас, можливо, щоб усі програми та заходи були ефективними, варто такий конкурс запровадити і для інших неприбуткових установ, які фінансуються із бюджетів (наприклад, створені самими органами влади центри), чим забезпечити розподіл коштів на громадські програми та заходи тільки на основі конкурсу (при цьому мова іде не про утримання таких центрів, а саме програми та заходи, хоча із цим також варто в майбутньому працювати, адже наприклад, у сусідній Польщі таке фінансування також здійснюється на основі конкурсу соціальних послуг, в якому можуть брати участь і неурядові організації). Постанова передбачає фінансування тільки програм та заходів громадських організацій, водночас в Україні чимала кількість благодійних організацій також успішно працюють і в силу особливостей регулювання статусів в чинному законодавстві, відмінності між громадськими та благодійними є мало визначеними. Також існує потреба проведення попередніх консультацій із громадськістю щодо пріоритетів фінансування програм та заходів, адже у проекті констатується, що такі пріоритети будуть визначені у оголошенні конкурсу, і таке визначення здебільшого здійснюється самими органами влади. Окремим аспектом є залучення представників громадських рад до проведення, моніторингу конкурсів, а також визначення балансу у складі комісій конкурсів та їхнього рівня для оцінки програм та заходів. Додаткові механізми оприлюднення інформації, яка стосується оголошення конкурсу, його результатів, інформування про реалізацію програм та заходів, а тому доступність для цільової групи та інших організацій, також не будуть зайвими у цьому акті.

   Ознайомитись із проектом Постанови можна за посиланням  сайту«Громадянське суспільство і влада",обговорення відбудеться 16 вересня, в тому числі і проекту Закону "Про громадські організації"

Додаток: лист

  Додаток: розширені пропозиції із обгрунтуванням


 


  Версія для друку

  Лінк на e-mail