Проекти завершені :: Проекти 2008-2015


Правова допомога та просвіта для вразливих верств населення


Проект «Правова допомога та просвіта для вразливих верств населення» реалізується за підтримки Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН).

В Україні досить гостро постає проблема правової та соціальної ізоляції вразливих верств населення, внаслідок відсутності інформування щодо їх прав та механізмів їх захисту. Особливо гостро це питання стосується населення, яке проживає в сільській місцевості. Громадяни, що належать до  даної категорії  та проживають у сільській місцевості, є дуже вразливими та обмеженими в реалізації своїх прав, а особливо – якщо вони є людьми з особливими потребами. Наприклад, особа, що проживає в місті, має більше можливостей  захистити свої порушені права через  громадські організації, звернувшись до безкоштовних приймалень, також для міських жителів доступні різні форми безкоштовної правової допомоги (громадські організації, різноманітні приймальні при органах влади, програми соціальної допомоги тощо). Особи, які проживають не в містах, а в селах не знають своїх прав так добре (навіть можна стверджувати – не знають своїх прав в принципі), як міські жителі, і тому вони більш уразливі до різноманітних негативних факторів, оскільки, якщо громадяни не знають своїх прав (як підготувати необхідні документи, яка процедура розгляду заяв і скарг органами державної влади та місцевого самоврядування), вони або взагалі опускають руки або намагаються знайти  спосіб вирішити свої проблеми іншими шляхами, що може призводити до проявів різного роду корупційних діянь.

Держава практично не займається підтримкою населення, яке проживає в селі, а особливо це стосується вразливих категорій. Зокрема, вони не мають належного рівня обізнаності у своїх правах та механізмі їх захисту, не мають достатньої можливості представляти свої  інтереси перед органами влади, а також у зв’язку з їхніми незначними доходами вони не можуть звернутися до кваліфікованих спеціалістів. Крім того, людині з обмеженими можливостями досить важко приїжджати з села до міста за допомогою адвоката чи юриста, а для деяких категорій це практично неможливо (наприклад для людей з порушеннями опорно-рухового апарату).  Крім того, неурядові організації також практично не займаються вирішенням проблем цієї категорії громадян, хоча вони є одними з тих, хто найбільше цього потребує.

Чимало нормативно-правових актів гарантують громадянам з особливими потребами та іншим категоріям вразливих верств населення різноманітні пільги та привілеї, однак більшість населення просто не знає про існування таких. Тому, проблема відсутності інформованості та кваліфікованої  допомоги для людей з особливими потребами та інших вразливих категорій що проживають на селі є дуже важливою і потребує негайного вирішення. Оскільки, ми не повинні забувати, що такі громадяни є повноцінними членами нашого суспільства та повинні повноцінно користуватися своїми правами та можливостями і при необхідності ефективно використовувати засоби захисту своїх прав.

Погоджуємося з висновками Комісії ООН з посилення правових можливостей бідних верств населення, що витоки й одночасно наслідки бідності полягають в тому, що певні групи не мають доступу до використання правових можливостей, наданим іншим, привілейованим в цьому відношенні членам суспільства, а саме: справедливого та чесного суду, закріплення та захисту майнових прав, трудових прав та можливості існування власної приватної ініціативи. Здебільшого повсякденне життя таких громад та вирішення спірних ситуацій регулюється нормами звичаєвого права, які далеко не завжди мають правове підґрунтя. Очевидно, що бідні верстви населення обмежені у доступі до правових інструментів, які б дозволили їм захищати свої інтереси та права свідомо та самостійно.

Потрібні зміни, за допомогою яких малозабезпечені та соціально ізольовані громадяни можуть отримати доступ до права, правової системи та правових послуг для захисту і посилення їхніх інтересів

Всі ці проблеми потребують негайного вирішення  за участю неурядових організацій, які зможуть закцентувати  увагу на цих проблемах, активізувати цю категорію громадян щодо реалізації та захисту своїх прав. 

Основним завданням даного проекту є підвищення правової обізнаності вразливих категорій населення щодо їх прав гарантованих законом, та механізмів їх захисту, та сприяння реалізації та захисту цих прав. Проект передбачає надання правових консультацій людям з особливими потребами та малозабезпеченим громадянам, які проживають в сільській місцевості, а також проведення інформаційно-просвітницької діяльності (поширення серед цільової групи проекту брошур, буклетів, проведення навчальних семінарів та публічних заходів) з метою сприяння захисту і реалізації прав та законних інтересів людей з особливими потребами та малозабезпечених.

До результатів проекту, яких очікує організація належать: підвищення правової обізнаності щодо своїх прав представників цільової групи проекту та покращення можливостей щодо реалізації та захисту своїх прав, активізація цільових груп щодо реалізації та захисту своїх прав, та підвищення відкритості та відповідальності органів державної влади та місцевого самоврядування  своєї діяльності щодо обраних цільових груп. До короткострокових результатів належать, здійснення консультування 80% вразливого населення в кожному селі, поширення 3 000 тис. інформаційних буклетів про способи захисту прав, проведення 14 навчальних семінарів для обраних цільових груп відповідних сіл з питань прав та способів їх захисту та інші.

Тривалість проекту – 01.12.2010-30.11.2011рр.


  Версія для друку

  Лінк на e-mail