Hot on line :: Статті


Громадська експертиза Міністерства соціальної політики України

Міністерство праці та соціальної політики України видало наказ про проведення громадської експертизи діяльності Міністерства праці та соціальної політики України у сфері упорядкування системи надання пільг (наказ № 282 від 20.09.2010р.) на підставі запиту громадської організації „Центр громадської адвокатури” від 14.05.2010 № 09/05ППГ. Громадська експертиза проводиться Центром громадської адвокатури в рамках проекту  «Сприяння громадськості впровадженню принципу соціальної справедливості в державній політиці в соціальній сфері» за підтримки програми «Верховенство права» Міжнародного фонду „Відродження”.

 У наказі про проведення громадської експертизи було визначено відповідальну особу за забезпечення взаємодії з громадською організацією „Центр громадської адвокатури” у зв’язку з надходженням запиту щодо проведення громадської експертизи. Таким уповноваженим було призначено головного спеціаліста відділу з питань вдосконалення системи надання пільгових послуг Департаменту державного соціального захисту населення Любаченко А.М. 

 Також Центру громадської адвокатури було надіслано орієнтовний перелік інформації, щодо проведення громадської експертизи діяльності Міністерства праці та соціальної політики України у сфері упорядкування системи надання пільг.

Зокрема, було надано інформацію про кількість засідань Міжвідомчої комісії з упорядкування системи надання пільг. Наприклад, з часу створення Міжвідомчої комісії з упорядкування системи надання пільг (далі – Міжвідомча комісія), склад якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 № 756, проведено 4 засідання (09.10.2008, 05.12.2008, 16.03.2009, 14.04.2009). У зв’язку із змінами у складі Уряду та керівництві центральних органів виконавчої влади розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 № 1457-р затверджено новий склад Міжвідомчої комісії.

Також було надано копії протоколів засідань Міжвідомчої комісії від 09.10.2008 № 1 на 3 арк., від 05.12.2008 № 2 на 2 арк., від 16.03.2009 № 3 на 2 арк., від 14.04.2009 №4 на 2 арк.

 Стосовно інформування громадськості про хід і результати заходів щодо реалізації Стратегії упорядкування системи надання пільг окремим категоріям громадян до 2012 року, то на сайті Мінпраці розміщено Стратегію упорядкування системи надання пільг окремим категоріям громадян до 2012 року (далі - Стратегія), що затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 № 594-р, та план заходів з реалізації вищевказаної Стратегії, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 № 1192-р. А на Київському державному телебаченні в рамках програми „Місце зустрічі - Хрещатик, 26” на прохання Кабінету Міністрів України в декількох передачах у прямому ефірі висвітлювалась тема щодо посилення адресності надання пільг та основних положень Стратегії. Керівництво Міністерства також постійно інформує громадськість про напрями реформування системи надання пільг. Проте, на нашу думку, цього – недостатньо, оскільки багато інформаційних ресурсів, які можна задіяти до висвітлення діяльності, пов’язаної з реалізацією Стратегії, на даний час не використовуються. Це зокрема, друковані ЗМІ, інформаційні громадські портали тощо. Тому Міністерству соціальної політики України варто краще висвітлювати свою діяльність щодо реформування системи пільг у друкованих засобах масової інформації, на сайті Міністерства, на громадських порталах тощо.

Крім того, у Міністерстві праці та соціальної політики протягом 3-10 червня 2008 року проведено зустрічі з громадськими та профспілковими організаціями, на яких обговорювалися пріоритетні напрями щодо формування державної політики з питань удосконалення системи надання пільг. Пропозиції зазначених організацій опрацьовані та використані при визначенні нових підходів до удосконалення системи надання пільг під час підготовки Стратегії. До обговорень були залучені наступні громадські організації: Всеукраїнське об’єднання ветеранів, Міжнародна українська спілка учасників війни, Всеукраїнська організація інвалідів війни та Збройних Сил, Всеукраїнський союз громадських об’єднань учасників бойових дій, ветеранів військової служби та правоохоронних органів, Українська спілка ветеранів Афганістану/воїнів інтернаціоналістів, Всеукраїнська громадська організація „Громадський контроль”, Всеукраїнська громадська організація „Союз Чорнобиль України”, Всеукраїнська громадська організація інвалідів Чорнобильської катастрофи „Чорнобиль-Єдність”, Міжнародна українська спілка учасників війни, Українська організація борців антифашистського опору, Всеукраїнське товариство політичних в’язнів і репресованих тощо. Однак вказана зустріч була проведена ще до прийняття нової Стратегії упорядкування системи надання пільг окремим категоріям громадян до 2012 року, що затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 № 594-р.

 Варто відзначити, що після цього згідно наданої інформації зустрічі з представниками неурядових організацій не проводилися (про проведення таких зустрічей інформації не надано). Тому, на нашу думку, варто більше залучати громадськість до реформування системи пільг, зокрема, до обговорення шляхів реалізації та впровадження Стратегії.

Основною метою Стратегії є, зокрема, визначення напрямів реформування системи надання пільг, підвищення її ефективності та посилення адресності пільг.

На виконання Стратегії повинні бути розроблені ряд нормативно-правових актів. На першому етапі реалізації Стратегії передбачено підготовку пропозицій щодо внесення змін до законів з питань надання пільг найменш захищеним верствам населення та особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, виходячи з єдиних принципів і критеріїв за встановленими законодавством нормами та нормативами споживання.

Відповідно до зазначених положень Стратегії Мінпраці підготовлено проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо пільг з оплати житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян”. Прийняття Закону України дозволить створити рівні умови в отриманні пільг з оплати житлово-комунальних послуг (в межах встановлених норм) громадянами, які мають на них право згідно із законодавством.

Зазначений законопроект подано на розгляд Кабінету Міністрів України. Також Міністерством праці та соціальної політики України його було надіслано на погодження Спільним представницьким органом профспілок. На даний час законопроект, очевидно, і досі перебуває на розгляді в Кабінеті Міністрів України, оскільки на сайті Верховної Ради України інформація про хід розгляду даного законопроекту відсутня.

Також підготовлено проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо пільг з оплати телекомунікаційних послуг”, яким  передбачається надавати усім пільговим категоріям громадян знижку абонентної плати за користування телефоном, як це передбачено для ветеранів війни і жертв нацистських переслідувань. Кількість нетарифікованих секунд, що надається за рахунок абонентної плати (Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, що затверджені рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 29 квітня 2009 р. № 1491), можна вважати нормою споживання послуг місцевого телефонного зв’язку, в межах яких надаватиметься пільга з їх оплати.

Зазначений законопроект опрацьовується центральними органами виконавчої влади.

Також Мінпраці провело інвентаризацію пільг відповідно до пункту 1 плану заходів з реалізації Стратегії. За результатами проведеної інвентаризації було складено перелік пільг на 27 аркушах.

Також за завданням Мінпраці Центром перспективних соціальних досліджень Національної академії наук України проаналізовано вартість пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку та проїзду у громадському транспорті в розрізі фактичного обсягу їх споживання. В ході дослідження обраховано регіональні еквіваленти мінімальної вартості пільг за видами пільгових послуг – житлово-комунальних та транспортних і послуг зв’язку.

Крім того, як зазначає Міністерство соціальної політики України, було проведено соціальний та економічний моніторинг видів пільг, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів. Додаткові до встановлених законодавством гарантії щодо соціального захисту населення надаються за рахунок коштів місцевих бюджетів понад 1,5 млн. осіб. У 2009 році на фінансування цих програм було передбачено близько 250 млн. гривень. Це знижка плати за житлово-комунальні послуги, придбання твердого палива та скрапленого газу, матеріальна допомога, компенсація фізичним особам за надані соціальні послуги тощо. Такі гарантії встановлюються для малозабезпечених осіб, інвалідів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та іншим найбільш вразливим верствам населення.

Загалом, можна констатувати, що діяльність Міністерства соціальної політики України щодо реформування системи пільг та виконання Стратегії упорядкування системи надання пільг окремим категоріям громадян до 2012 року триває, є певні позитивні зрушення, зокрема, проведено інвентаризацію пільг, розроблено кілька проектів законодавчих актів тощо. Водночас ця діяльність практично не доводиться до відома громадськості, не проводяться консультації з громадськістю та не повною мірою виконуються заходи щодо виконання Стратегії.

Тому, на нашу думку, Міністерству соціальної політики України слід краще висвітлювати свою діяльність щодо реформування системи пільг у друкованих засобах масової інформації, на сайті Міністерства, на громадських порталах тощо та більше залучати громадськість до реформування системи пільг, зокрема, до обговорення шляхів реалізації та впровадження Стратегії [1].

 

 Леонід Тарасенко,

 Центр громадської адвокатури[1] Підготовлено на основі наданих Міністерством соціальної політики України матеріалів на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 976, якою затверджено Порядок сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади.


  Версія для друку

  Лінк на e-mail