Hot on line :: Статті


Практики фінансування проектів та програм для молоді та дітей, які реалізуються громадськими організаціями у Волинській області та місті Луцьку

Михайло Шелеп, Асоціація Молодих Реформаторів (АМоРе)

1.     Вступ
Метою даного дослідження є аналіз практик на рівні місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування у фінансуванні проектів та програм для молоді та дітей, які реалізуються громадськими організаціями у Волинській області та місті Луцьку. Об’єктом для дослідження стала діяльність структурних підрозділів облдержадміністрації та міської ради, які займаються питаннями сім’ї та молоді на обласному та міському рівнях, а саме управління у справах сім’ї, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації та відділу у справах сім’ї та молоді Луцької міської ради (також Департаменту молодіжної політики і спорту Луцької міської ради, що існував раніше у структурі якого діяв відділ).
Результати даного дослідження дадуть можливість визначити стан відкритості, прозорості проведення конкурсів щодо фінансування проектів громадських організацій, доступності організацій громадського сектору до такого фінансування, підзвітності використання бюджетного фінансування для платників податків.
Дослідження здійснене в рамках проекту «Підвищення прозорості та залучення НУО до бюджетної політики щодо фінансування програм для дітей та молоді із державного та місцевих бюджетів», що реалізується громадськими організаціями «Комітет підтримки студентського самоврядування» (Львів) та «Асоціація Молодих Реформаторів» (Луцьк), «Центр громадської адвокатури» спільно з партнерами з інших регіонів.
Аналіз практик фінансування проектів та програм для молоді та дітей здійснювався на основі інформації, отриманої від органів влади у відповідях на інформаційні запити, які надсилались ВОМГО «Асоціація Молодих Реформаторів», та інформації, яка доступна на офіційних веб-сайтах місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, а також на інших публічних інформаційних ресурсах.
Слід відмітити, що інформація про бюджетне фінансування проектів громадських організацій у місті Луцьку обмежується лише за період 2008-2009 роки, оскільки у 2010 та 2011 роках, конкурс проектів серед громадських організацій не оголошувався через відсутність коштів у міській казні на відповідні цілі.
Питання, щодо яких здійснювався аналіз практик бюджетного фінансування:
Наявність правових актів (локального характеру), які б визначали порядок проведення конкурсу на фінансування програм та проектів для молоді та дітей, зокрема, актів, які визначають порядок фінансування, особливості реалізації, звітності, моніторингу.
Прозорість та демократичність проведення конкурсу на фінансування проектів та програм організацій для молоді та дітей,  доступ усіх зацікавлених організацій до участі у конкурсі (процедури оголошення конкурсу, його проведення, оголошення результатів, реалізації програм, звітності, моніторингу тощо).
Особливості визначення обсягів фінансування на програми та заходи, проекти організацій громадського сектору для молоді та дітей, фактори, які впливають на таке визначення та якою є участь організацій та їхніх цільових груп.
Залучення організацій громадського сектору, консультативно-дорадчих органів при органах влади до процедур оголошення, проведення конкурсу, визначення переможців, моніторингу програм тощо.
Залучення організацій громадського сектору, цільових груп програм та заходів для молоді та дітей до визначення пріоритетів фінансування, оцінки програм та інших питань, які стосуються фінансування, визначають їх ефективність та результативність.
Проблеми та перешкоди участі організацій громадського сектору та доступу до фінансування програм та проектів для молоді та дітей.
 
2.     Аналіз практик проведення конкурсів проектів громадських організацій для дітей та молоді у Волинській області
 
2.1. Правові акти, які визначають порядок проведення конкурсів та процедури фінансування програм та заходів для дітей та молоді, що реалізуються організаціями. Їхні особливості
Правові акти, які регулюють порядок проведення конкурсів на фінансування програм та заходів для дітей та молоді на різних рівнях, мають різні форми та спосіб затвердження. Однак всі вони за першоджерело для себе мають постанову Кабінету Міністрів України від 25.07.2002 р. № 1062 «Про затвердження порядку проведення конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї».
Всі локальні акти, які регламентують проведення конкурсів проектів, можна поділити на такі групи:
Положення (порядки) про проведення конкурсів програм.
Наприклад, на обласному рівні діє «Порядок проведення обласного конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї», який був затверджений наказом начальника управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації від 30 грудня 2008 року № 554-з. Натомість на міському рівні діє «Положення про проведення міського конкурсу проектів з молодіжних проблем», що затверджене Наказом начальника відділу у справах сім’ї та молоді Луцької міської ради від 20 січня 2009 року №1. Обидва ці документи затверджені начальниками відповідних структурних підрозділів у справах молоді.
Програми підтримки молоді, дітей.
В місті Луцьку прийнята Програма реалізації молодіжної політики у м. Луцьку на 2007-2010 роки, затверджена рішенням Луцької міської ради від 27.12.2006 № 9/17, дію якої продовжили ще на 2011 рік. На обласному ж рівні було розроблено Обласну цільову соціальну програму «Молодь Волині» на 2009 рік, яка, однак, була затверджена обласною радою лише в другій половині року і діяла лише кілька місяців.
Положення про органи (комісії, ради), які визначають переможців конкурсу, пріоритети конкурсу.
На обласному рівні кілька років (в 2007 та 2011 рр.) для регулювання питань щодо порядку створення і діяльності конкурсної комісії та щодо порядку визначення переможців конкурсів наказами начальника управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації приймалися:
-        Положення про обласну конкурсну комісію з розгляду проектів програм, розроблених громадськими організаціями стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї;
-        Положення про порядок визначення переможців обласного конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї;
-        Порядок впровадження результатів обласного конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї;
-        Інструкція з оцінювання проектів програм, розроблених громадськими
організаціями стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї.
Відмінністю обласного конкурсу від міського є те, що на відміну від першого випадку, порядок роботи консультативно-дорадчого органу при міському відділі молоді не регламентується відповідним положенням чи іншим актом.
Окремі акти, які стосуються діяльності щодо проведення конкурсу на певний рік (про організацію конкурсу, про склад комісії, про затвердження переліку переможців тощо).
Як на обласному, так і на міському рівні приймаються такі локальні акти. Так, діяльність з організації конкурсу проектів визначається наказом начальника структурного підрозділу у справах молоді. Наприклад, на обласному рівні у 2009 році прийнято Наказ начальника управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації від 31 грудня 2009 року № 402-з «Про організацію проведення обласного Конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї», а на міському - Наказ начальника відділу у справах сім’ї та молоді міськради від 20 січня 2009 року №1 «Про міський конкурс проектів з молодіжних проблем».
Накази відповідних начальників структурних підрозділів приймались з інших питань проведення конкурсу: щодо формування конкурсної комісії, щодо затвердження переможців конкурсу. На рівні міста для затвердження складу конкурсної комісії з розгляду проектів з молодіжних проблем приймалось спеціальне розпорядження міського голови.
Інші спеціальні акти, які б визначали особливості участі громадськості та порядок консультацій із громадськістю у визначенні пріоритетів фінансування, проведення конкурсів, моніторингу програм та заходів, у Волинській області на рівні як міста, так і області, не приймались.
Фактично у прийнятті відповідних локальних актів приймали участь три суб’єкти владних повноважень: місцева рада (рішенням сесії міської ради), міський голова (розпорядженням), управління (відділ) у справах сім’ї, молоді та спорту (наказом начальника управління (відділу).
Слід зазначити, що більшість цих документів неможливо знайти на офіційних веб-сайтах органів влади, що є суттєвим недоліком у діяльності структурних підрозділів у справах молоді. Згідно існуючою у Волинській області практикою, структурні підрозділи у справах молоді про проведення конкурсу проектів інформують про це зацікавлені громадські організації через: розміщення текстів оголошень на своїх веб-сайтах, електронну розсилку на адреси діючих організацій, розсилку даної інформації у друковані та електронні ЗМІ регіону. На сайтах та у оголошеннях відсутня інформація про акти, які регламентують порядок проведення конкурсу, детальна інформація про процедури конкурсів та прийняття рішень.[1]  Також у таких оголошеннях відсутня інформація про обсяги фінансування на відповідні цілі. Траплялись випадки, коли з офіційних веб-сайтів, вилучалась інформація про попередні конкурси, через що важко зробити аналіз, які програми реалізовували, які організації їх виконували,  скільки коштів за попередні роки витрачено на їх проведення.[2]
З 2009 року у місті Луцьку розпочато проведення конкурсів соціального замовлення. Організатором цього конкурсу був Департамент соціальної політики міської ради. З 2011 року конкурс соціального замовлення оголосило і управління у справах сім’ї, молоді та спорту ОДА.
Так, на конкурс соціального замовлення в області виділено було 121 тисячу гривень, а сам конкурсу проектів у 2011 році містив перелік 8-ми пріоритетних соціальних проблем:
-          сприяння утворенню рівних прав жінок і чоловіків та рівних можливостей їх реалізації як основного права людини,
-          запобігання торгівлі людьми,
-          попередження насилля в сім’ї,
-          професійна орієнтація, працевлаштування, підтримка підприємницьких ініціатив молоді. Підтримка розвитку молодіжного фермерства та малого підприємництва у сільській місцевості. Професійна орієнтація сільської молоді.
-          запобігання   поширенню серед дітей та молоді ВІЛ/СНІДу.
-          підтримка неповносправної молоді, дітей.
-          профілактика тютюнопаління, алкоголізму, вживання наркотиків.
-          залучення молоді до волонтерського руху, підтримка благодійної діяльності.
 
2.2. Визначення пріоритетів фінансування програм та проектів
Пріоритетні сфери та напрямки підтримки молоді та дітей, щодо яких оголошується конкурс проектів, визначаються щороку структурним підрозділом у справах молоді відповідного органу влади. У сферах, де діють профільні цільові програми, пріоритети для конкурсу частково визначаються з врахуванням таких програм. Перелік пріоритетів дублюється на обласному та міському рівні, однак визначені і відмінні пріоритети.
Так, під час останніх двох міських конкурсів проектів (2008-2009 рр.)  організаціям пропонувалось реалізувати проекти в 10-ти визначених сферах, зокрема:
-          організація змістовного дозвілля, відпочинку і оздоровлення дітей та молоді;
-          сприяння зайнятості молоді та підтримка молодіжного підприємництва;
-          підтримка обдарованої молоді;
-          формування здорового способу життя та профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі;
-          гендерна освіта, популяризація ідеї гендерної рівності;
-          запобігання торгівлі людьми, попередження насильства в сім’ї, соціальна підтримка сімей, які опинились у складних життєвих обставинах;
-          патріотичне виховання молоді;
-          розвиток учнівського і студентського самоврядування, підвищення громадської активності молоді;
-          підтримка молодіжних інформаційних видань;
-          популяризація євроінтеграційних процесів.
Натомість два попередні обласні конкурси проектів (2009-2010) визначали 7 пріоритетних соціальних проблем, на розв’язання яких мали б бути спрямовані проекти:
-          проблема конкурентоспроможності мобільності української молоді, її рівноправне включення до європейської і світової молодіжної спільноти;
-          співіснування в різноманітності суспільного життя;
-          соціальне включення;
-          забезпечення повного доступу дітей та молоді до прав людини та демократії;
-          забезпечення здорового і безпечного способу життя;
-          подолання демографічної кризи та розвитку інституту сім'ї;
-          гендерна освіта, популяризація ідеї гендерного паритету; протидія торгівлі людьми.
Але конкурс проектів, оголошений обласним профільним управлінням на 2011 рік, через розширення кола інституцій, які можуть брати участь у конкурсі, значно розширив і перелік пріоритетних соціальних проблем до 20 пріоритетів.
Як вказує практика, такі пріоритети фінансування є дуже різноманітними навіть в межах одного регіону. Також слід вказати, що пріоритети в оголошеннях конкурсів, та пріоритети, які визначені в довгострокових програмах, відрізняються. Зміна влади, політичних пріоритетів, інші чинники має вплив на визначення пріоритетів більше, аніж прийнята на строк 5-10 років програма. В результаті прийняті програми (стратегічного характеру) не виконуються.
 
2.3. Залучення громадськості до визначення пріоритетів
Проте важливішим є не те, які саме пріоритети визначено в тому чи іншому регіоні, а те, чи враховують вони потреби цільових груп (у даному випадку дітей та молоді регіону). Забезпечити такий результат може залучення самої цільової групи до прийняття рішення, в тому числі визначення потреб, оцінка та їх врахування. Одним із способів забезпечення ефективності програм є залучення громадських організацій, які представляють цільову групу та працюють із нею, до консультування щодо пріоритетів та сфер, які потребують вирішення.
На жаль, досі ні обласне управління, ні міський відділ, які проводили конкурси проектів,  до питання про визначення пріоритетних соціальних проблем області та міста громадськість не залучали. Як виняток, слід загадати обласний конкурс проектів на 2011 рік, в який, за неодноразовими зверненнями різних громадських організацій, були включені питання фінансування діяльності органів студентського самоврядування, а також виділено в окремий конкурс проблеми, що підпадають під соціальне замовлення.
Молодіжна громадська рада створена лише при управлінні у справах сім’ї, молоді та спорту Волинської облдержадміністрації, хоча будь-яка інформація (крім одиничних новин) про її склад та діяльність на веб-сайті не знайдена. Також відсутня інформація, чи  громадська рада залучалась до визначення пріоритетів фінансування програм та заходів на відповідний рік. На рівні міста консультативно-дорадчого органу такого напрямку не створено.
 
2.4. Терміни проведення конкурсів та фінансування програм та заходів
У Волинській області застосовується практика, коли конкурс оголошується лише після затвердження обласного чи міського бюджету на відповідний рік, та визначення у ньому бюджетного фінансування на ці заходи.
Зазвичай такі конкурси проектів оголошуються в місяцях січні-лютому і тривають один місяць. Під термінами проведення конкурсів зазвичай розуміють лише терміни для подання конкурсної документації, які визначаються  також у наказах про проведення конкурсів. Натомість терміни для розгляду комісією проектних заявок та прийняття рішень зазвичай не визначені, але як показує практика, рішення про переможців конкурсу приймаються орієнтовно до кінця березня. Хоча були і випадки, коли остаточні рішення про підтримку проектів громадських організацій приймались і в травні.
Наприклад, обласні конкурси проектів були оголошені в період: з 9 січня по 9 лютого (у 2008 році), з 15 січня по 16 лютого (у 2009 році) та з 14 січня по 14 лютого (у 2010-2011 роках). Тобто на зголошення надавався  термін у один місяць.
Дещо інша практика існувала на рівні міста (в період, коли конкурси проектів оголошувались). Наприклад у 2008 році міський конкурс проектів був оголошений в термін з 17 січня по 6 лютого, а в 2009 р. - з 22 січня по 13 лютого. Громадським організаціям надавалось лише 20 днів для подання відповідних проектних заявок. Такі стислі, порівняно з обласним конкурсом, терміни проведення конкурсу місті не раз були предметом суперечок та непорозумінь між профільним відділом та громадськими організаціями, через що останні зверталися до заступника міського голови з гуманітарних питань з проханням піти на зустріч громадськості.
 
2.5. Обсяги фінансування (загальні) та кожного проекту (програми, заходу)
Загальні обсяги фінансування програм та заходів громадських організацій для дітей та молоді на рівні міста та області є різними. Більшість інформації про такі обсяги фінансування можна дізнатись із публікацій про результати конкурсів. Водночас на офіційних веб-сайтах місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування не можливо віднайти такої інформації. В самих бюджетах, прийнятих обласною та міською радами, можна побачити лише загальні суми на фінансування соціальних програм і заходів структурних підрозділів у справах молоді. У місцевих бюджетах відповідно до бюджетного законодавства не відображаються окремим рядком фінансування програм та заходів для молоді та дітей, що реалізовуються громадськими організаціями. Зокрема, в бюджетах вказуються такі види витрат, як: «програми і заходи соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» та «соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді», «заходи по реалізації регіональних програм відпочинку та оздоровлення дітей». Однак суми, виділені на ці статті вдвічі, або ж втричі більша від тих, які виділяються на фінансування проектів організацій.
Що ж до самих сум, які виділялись на реалізацію молодіжних проектів у Волинській області, вони доволі незначні. Наприклад, управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації на реалізацію всіх проектів та програм стосовно дітей, молоді, жінок та сімей у 2008 році в області потратило 280 тис. гривень, у 2009 р. – 130 тис. грн., в 2010 р. - 106 тис. грн. Натомість відділ у справах сім’ї та молоді міськради у 2007 році профінансував проектів громадських організацій на загальну суму 100 тис. грн., протягом 2008-го на конкурсі проектам-переможцям було виділено 200 тис. грн., а у 2009 році – 100 тис. грн. (для порівняння взято показники й за 2007 рік, оскільки у 2010 році конкурс проектів у місті Луцьку не проводився). Загалом, як видно із цифр, з кожним роком сума коштів виділених в місцевих бюджетах на реалізацію проектів громадських організацій, зменшувалась.
Що ж до обсягів коштів, які можуть витрачатися на реалізацію одного проекту, то відповідні структурні підрозділи під час конкурсів проектів таких обмежень не встановлювали. Одним із обмежень була вимога щодо максимально можливих обсягів бюджетного фінансування проектів, розроблених громадськими організаціями, які повинні становити до 75% від загальної суми кошторису витрат на реалізацію проекту.
 
2.6. Оголошення про конкурс
Відповідно до Положення про порядок проведення міського конкурсу проектів з молодіжних проблем у м. Луцьку, оголошення про конкурс має включати:
- пріоритетні проблеми, на вирішення яких повинні бути спрямовані проекти громадських організацій;
- максимально можливі обсяги бюджетного фінансування проектів;
- вимоги до учасників конкурсу, умови та терміни подання конкурсної документації;
- терміни проведення конкурсу;
- час та адресу, за якою приймається конкурсна документація.
Аналогічна структура оголошення визначена і для обласного конкурсу проектів.
Водночас на практиці, при публікаціях даних оголошень в них дуже часто вказується лише загальна інформація про конкурс, як от пріоритети конкурсу та термін зголошення до участі в конкурсі. Натомість при цьому відсутня інформація про вимоги до організацій-учасників конкурсу.
 
2.7. Оприлюднення оголошення про конкурс
Оголошення про конкурс за існуючою у Волинській області практикою оприлюднюється кількома способами:
-          на веб-сайті органу влади (наприклад, про обласний конкурс – на сайті Волинської облдержадміністрації[3]; про міський конкурс – на сайті Луцької міської ради[4]);
-          на веб-сайті структурного підрозділу у справах молоді (обласний конкурс – на сайті управління у справах сім’ї, молоді та спорту[5], міський конкурс – на сайті відділу[6]);
-          публікується в друкованих ЗМІ, засновником якого є орган влади (обласний конкурс – «Волинська газета», міський конкурс – газета «Луцький замок»);
-          в інших ЗМІ, які фінансуються через конкурс проектів (молодіжна газета «Ініціатива»);
-          електронних засобах, які фінансуються з коштів обласного управління (сайт «Молодіжний портал Волині»[7]);
-          в тому числі громадських ресурсах (молодіжні портали, громадські портали тощо);
-          розсилається по електронній базі розсилок до усіх дієвих громадських організацій регіону;
-          оприлюднюється на зустрічах з представниками молодіжних, дитячих та жіночих громадських організацій.
Щодо термінів оприлюднення таких оголошень, оголошення про міський конкурс публікується у друкованих та електронних засобах масової інформації не пізніше, ніж за 21 день до кінцевого терміну подання заявок для участі у конкурсі, а оголошення про обласний конкурс – не пізніше, ніж за місяць до кінця конкурсу.
 
2.8. Хто може брати участь у конкурсі
Для участі у конкурсах, що проводились в попередні роки у Волинській області, допускались лишегромадські організації.Обов’язковими умовами і для міського, і для обласного конкурсів, були наявність статусу юридичної особи та реєстрація в установленому порядку, в тому числі в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Також однією з вимог по конкурсу була наявність відповідного територіального статусу громадської організації (поширення території на місто чи область, визначення цього положення у статуті організації).
Ще однією вимогою до організацій була необхідність надання гарантій щодо залучення ними коштів з альтернативних джерел, не заборонених законодавством, в обсязі не менше ніж 25 відсотків загальної суми кошторису витрат на реалізацію проекту. Останнє не стосується лише громадських організацій інвалідів (в редакції Положення про порядок визначення переможців обласного конкурсу 2011 р.). Однак чітких інструкцій та роз’яснень щодо того, у якому вигляді і у формі чого слід надати такі гарантії, локальні нормативні акти не дають. З практики проведення конкурсів проектів мали місце випадки, коли громадські організації просто на власних бланках додатково надавали інформацію про те, що такі кошти вони залучань із членських внесків або ж покриють за рахунок роботи своїх волонтерів.
Особливістю міського конкурсу було те, що у вимогах конкурсу чітко вказано, що лише молодіжні та дитячі громадські організації, а також спілки молодіжних та дитячих громадських організацій, можуть подавати проекти. Натомість для участі у обласному конкурсі проектів раніше допускалися лише ті громадські організації, які мали обласний статус, статус юридичної особи, та були зареєстровані в установленому порядку не пізніше, ніж за рік до дня закінчення терміну подання заявок на конкурс.
 
2.9. Документи на участь в конкурсі
В останні роки закріпилась практика, особливо це стосується обласного рівня, за якою в оголошенні про конкурс проектів не зазначались документи, необхідні для конкурсу, та вимоги до них. В таких випадках вказувались контакти  управління, де нібито можна було отримати необхідну інформацію. До оголошень не додавались зразки необхідних форм та документів. Таким чином штучно, створювались перепони для доступу інформації про конкурс проектів та його умови, на їх пошук потрібно було витрачати додатковий час.
Щодо переліку всіх можливих документів, які слід було подавати для участі у конкурсі, то він зазвичай містив:
- заявкуна участь у конкурсі відповідно до затверджених форм;
- проект з додатками (оригінал плюс 2 копії) відповідно до затверджених форм;
- оригінал рішення керівного органу громадської організації про затвердження проекту програми, скріпленого печаткою організації (обласний конкурс), або копію відповідного рішення лише завірену печаткою громадської організації (міський конкурс);
- копію свідоцтва про реєстрацію, завірену печаткою громадської організації (міський конкурс) або засвідчену нотаріально (обласний конкурс);
Крім того, вимоги до міського конкурсу передбачали подання копії статуту (положення) громадської організації із усіма змінами та доповненнями, завірену печаткою громадської організації. Натомість для участі в обласному конкурсі вимагались також:
-          довідка (або копія) з податкової інспекції про включення громадської організації до реєстру неприбуткових організацій;
-          копія податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами й громадськими організаціями за минулий рік;
-          дві рекомендації від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ або відповідних фахівців з проблем, на розв’язання яких спрямовано проект програми (оригінал);
-          листи-підтвердження інших громадських організацій у разі, коли проект програми передбачає їх участь як співвиконавців (оригінал).
Для органів студентського самоврядування, які в 2011 році були допущені до участі в обласному конкурсі проектів був визначений окремий перелік обов’язкової конкурсної документації, а саме:
-          заявка на участь у конкурсі (згідно затвердженої форми).
-          оригінал  та 2 копії проекту програми та кошторис витрат для її реалізації (згідно затвердженої форми).
-          копія паспорта, студентського квитка та індифікаційного коду.
-          лист-підтримка від керівництва навчального закладу за підписом ректора/директора (оригінал).
-          лист-підтвердження інших органів студентського самоврядування у разі, коли проект програми передбачає їх участь як співвиконавців (оригінал).
 Уся конкурсна документація повинна була бути підготовлена українською мовою.
 
2.10. Організація і проведення конкурсу
Для розгляду проектів як на обласному, так і на міському рівні передбачено утворення конкурсної комісії. Персональний склад конкурсної комісії щорічно затверджується: в місті - розпорядженням міського голови після визначення пріоритетів конкурсу, в області – наказом начальника управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації. У своїй діяльності відповідні конкурсні комісії керуються законодавством України та порядком (положенням) про проведення конкурсу проектів. Обласна конкурсна комісія також керувалася у своїй роботі Положенням про неї, що визначає статус комісії як консультативно-дорадчого органу при управлінні у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації.
Персональний склад цих конкурсних комісій наповнюється по-різному. Так, до складу міської конкурсної комісії можуть входити співробітники профільного відділу, депутати Луцької міської ради, представники громадських організацій, а також залучені експерти. Натомість до складу обласної конкурсної комісії можуть входити представники профільного управління, його структурних підрозділів, обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, фахівці, вчені, представники громадських організацій. Причому чітко визначено, що кількість представників громадських організацій у складі обласної конкурсної комісії повинна становити не менше ніж третина її складу.
Доволі неоднозначним та суперечливим є практика минулих років, за якої членами конкурсних комісій були представники громадських організацій, які брали участь в конкурсі на фінансування. Тобто мав місце конфлікт інтересів, на недопустимість чого неодноразово вказували представник ряду громадських організацій.
Ряд громадських організацій неодноразово звертали увагу чиновників на недопустимість такої практики і тому пропонували застосувати один з двох можливих підходів: 1) жорсткий – такі особи не можуть взагалі бути членами комісій і повинні заявити відвід (відвід застосовується органом, який прийняв рішення про формування комісії), 2) м’який – такі особи можуть бути членами консультативно-дорадчих органів, проте не брати участі в голосуванні, коли вирішується питання про фінансування програми (заходу), пропозицію щодо яких подали організації, яку вони представляють.
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації внесло в 2001 році зміни у своє Положення про обласну конкурсну комісію з розгляду проектів програм, розроблених громадськими організаціями стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї, де зазначено, що «не може бути членом конкурсної комісії особа, що є керівником, членом керівних чи дорадчих органів або працівником громадської організації, яка подала конкурсну пропозицію для участі у конкурсі».
 
2.11. Етапи конкурсу
На Волині проведення конкурсів розділяють на два етапи. І хоча на обласному та міському рівні ці етапи називаються по-різному, суть їх приблизно однакова. Так, обласний конкурс проводиться у два етапи: перший - попередня кваліфікація; другий - визначення переможців. В міському конкурсі процедура оцінювання конкурсних проектів теж проводиться у два етапи: перший – попередній відбір; другий – оцінювання та захист проектів.
Особливістю проведення конкурсу на обласному рівні є те, що розгляду проектних заявок конкурсною комісією передує процедура фахової оцінки проектів експертною групою. Склад такої експертної групи, порядок її роботи та інструкція з оцінювання проектів програм затверджуються профільним управлінням. Самі члени експертної групи працюють на громадських засада, при тому не можуть бути представниками - членами громадських організацій, що подали проект на конкурс. Аналогічна практика щодо діяльності експертних груп була і в місті, однак в 2009 році цей компонент конкурсу було вилучено.
В обох випадках, в обласному та міському конкурсі проектів, на першому етапі комісія розглядає конкурсну документацію і визначає технічну, організаційну та фінансову спроможність кожного претендента реалізувати поданий нею проекту. У разі потреби проводиться перевірка достовірності інформації, поданої в конкурсній документації. Після цього конкурсна комісія визначає проекти, що можуть брати участь у другому етапі конкурсу.
Другий етап обласного та міського конкурсу віднедавна має схожі процедури. Натомість другий етап у міському конкурсі передбачає презентацію кожного проекту керівником проекту або іншою уповноваженою особою (за письмовою згодою керівника проекту) з наступним публічним обговоренням членами конкурсної комісії. На такому захисті проектів можуть бути присутніми та брати участь в обговоренні представники всіх громадських організацій, що подавали заявки на конкурс.
Під час обласного конкурсу проектів на другому етапі комісія проводить відкритий захист конкурсних пропозицій, на який запрошують громадські організації, конкурсні пропозиції яких допущені до участі у другому етапі конкурсу. Конкурсну пропозицію захищає керівник громадської організації або за його письмовим дорученням уповноважений представник громадської організації. Що цікаво, у разі, якщо учасник конкурсу письмово відмовляється від відкритого захисту конкурсної пропозиції, комісія приймає рішення щодо припинення його подальшої участі в конкурсі, про що письмово повідомляє учасника конкурсу.
Хоча ще до 2010 року на обласному рівні другий етап конкурсу відбувався зовсім по-іншому: Комісія на підставі висновків експертів визначала проекти програм, які можуть претендувати на часткове бюджетне фінансування.
Також під час другого етапу обласного конкурсу до оцінювання проектних заявок залучаються експерти, які здійснюють свою експертну оцінку відповідно до вимог Інструкції з оцінювання проектів програм молодіжних, дитячих та жіночих громадських організацій, яка затверджується Управлінням. Персональний склад групи експертів затверджується Управлінням. До складу груп експертів можуть включатися науковці, фахівці у відповідній галузі, представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій.
 
2.12. Порядок прийому документів
Прийом документів покладається на структурний підрозділ у справах молоді. При прийомі конкурсної документації громадській організації видається довідка, в якій зазначаються дата та перелік прийнятих документів, реєстраційний номер проекту. Також існує практика, при якій повернення учасникам конкурсу документів внаслідок їх некомплектності або неналежного оформлення не перешкоджає повторному поданню документів після усунення недоліків навіть в рамках встановленого терміну.
 
2.13. Допуск до подальшої участі в конкурсі
Щодо обмежень, за яких організації не допускаються до подальшої участі в конкурсі, то визначалися такі:
-            подання недостовірної інформації про діяльність та щодо спроможності реалізувати проект;
-            подання заявки на участь у конкурсі після закінчення встановленого терміну або відсутність повного комплекту конкурсної документації;
-            перебування у стані реорганізації, що веде за собою зміни керівних органів та статутної діяльності (міський конкурс), або стані ліквідації (обласний конкурс);
-            подання проекту громадською організацією, яка не надала фінансового та творчого звітів стосовно цільового використання бюджетних коштів, виділених на реалізацію проекту у попередньому році (міський);
-            проект програми не передбачає обласного рівня реалізації (обласний конкурс);
-          надіслано офіційного листа про відкликання проекту програми з конкурсу.
 
2.14. Критерії прийняття рішення, оцінка проектів (програм, заходів)
В умовах проведення конкурсу визначаються і критерії, яким повинні відповідати проекти та за якими проводитись відбір переможців. Так, для міського конкурсу, проекти мають відповідати таким основними критеріям:
- актуальність проблеми;
- відповідність пріоритетним напрямкам конкурсу;
- соціальна ефективність;
- наявність ресурсів, необхідних для реалізації проекту;
- послідовність кроків у вирішенні завдань проекту;
- взаємодія по проекту з органами місцевого самоврядування;
- економічна ефективність проекту;
- можливість подальшої самостійної реалізації проекту.
Проекти, що подаються для участі у обласному конкурсі, повинні:
- відповідати змістові загальнодержавних програм;
- бути спрямованим на розв’язання соціальних проблем;
- забезпечувати ефективність виконання програм;
- передбачати економічність форм і методів виконання програми, а також очікуваних результатів;
- забезпечувати поєднання бюджетних і позабюджетних коштів;
- поєднувати ініціативу виконавців програми з їх відповідальністю за виконання та ефективне і цільове використання бюджетних коштів.
 
2.15. Порядок прийняття рішень органом
Порядок прийняття рішень обласною конкурсною комісією визначається Положенням про неї. Натомість в документах міської ради жодним чином не сказано про порядок прийняття рішень міською конкурсною комісією. Згідно існуючої практики, рішення таких комісій приймаються більшістю від  складу комісії.
На основі розгляду усіх проектів з урахуванням результатів захисту та обговорення (міський конкурс) та висновків експертної групи (обласний конкурс), конкурсна комісія ухвалює рішення про переможців конкурсу з рекомендацією управлінню (відділу) про обсяги виділення бюджетних коштів на реалізацію проектів-переможців.
 
2.16. Оприлюднення рішень комісій та строки повідомлення
Про рішення щодо переможців конкурсу комісія (або це робить структурний підрозділ) повідомляє громадські організації у двотижневий термін з дня його винесення. Такий порядок діє на обох рівнях. Та наприклад, на міському конкурсі, у разі потреби, за письмовим запитом керівника громадської організації або керівника проекту, надається ще й витяг з протоколу засідання комісії. Рішення про визначення переможців обласного конкурсу підлягає оприлюдненню протягом місяця після його прийняття. Хоча за існуючою практикою обидва структурні підрозділи опубліковували інформацію про конкурс на сайтах органів влади або новинних інтернет-сайтах.
 
2.17. Оформлення (затвердження) рішень
Рішення про визначення переможців конкурсу оформляються відповідними протоколами, в яких зазначаються найменування громадських організацій, назви проектів переможців та суми коштів, рекомендованих комісією для їх реалізації. Такі протоколи підписуються усіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії чи експертами.
В умовах проведення обласного конкурсу також згадується, що кожен член обласної конкурсної комісії має право висловити свою думку щодо визначення переможців конкурсу.
Щодо того, як впроваджуються результати конкурсу, то за результатами конкурсу управління (відділ) видає наказ про затвердження переліку проектів, визнаних переможцями конкурсу. У наказі зазначаються назва проекту, найменування організації-виконавця та обсяг коштів міського бюджету, що виділяються на його виконання.
На обласному рівні такий наказ також є підставою для включення програми до календарного плану централізованих заходів, зведеного кошторису і плану асигнувань управління.
 
2.18. Можливість оскарження рішення комісії
У практиці проведення конкурсів у Волинській області відсутні приклади норм, які передбачають можливість оскарження рішень конкурсних комісій про фінансування.
Організації можуть застосовувати лише загальний порядок оскарження рішень та порушень, які мали місце при проведенні конкурсу. Водночас слід відмітити, що не відомі приклади таких апеляцій та якими були результати.
 
2.19. Укладення угод (договорів) на реалізацію програм (заходів)
Наказ про затвердження переліку проектів, визнаних переможцями конкурс є підставою для укладання фінансової угоди з організацією – виконавцем, в якій має бути передбачено взаємні зобов’язання сторінщодо фінансування, реалізації проекту та подання звітності за результатами реалізації. Також в таких угодах зазначають про особливості оприлюднення інформації про заходи та щодо посилання на фінансування органом влади тощо.
Деталі щодо укладання таких угод та звітності по їх виконанню на обласному рівні розписані у Порядку впровадження результатів обласного конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї.
 
2.20. Моніторинг реалізації програм
Локальні нормативні акти передбачають, що структурні підрозділи органів владиздійснюють поточний контроль за цільовим використанням виділених бюджетних коштів та якістю проведення заходів проекту, а також підсумкове оцінювання виконання проекту організацією-виконавцем.
Для підготовки громадських організацій до якісного виконання проектів, а також моніторингу та супроводу проектів в ході реалізації, органи влади можуть залучати сторонні установи (організації) на договірних засадах. Організація – виконавець повинна сприяти здійсненню поточного контролю за ходом реалізації проекту.
У разі виявлення фактів використання організацією-виконавцем виділених коштів не за призначенням або порушень при їх використанні структурні підрозділи органів влади мають право достроково припинити дію угоди про виділення фінансування, а організація-виконавець несе відповідальність, передбачену законодавством України.
Однак практика показує, що комплексний моніторинг реалізації програм (заходів) громадським організаціями на Волині з боку органів влади не проводиться. Переважно структурні підрозділи обмежуються несистемним поточним контролем за реалізацією проекту, а здебільшого оцінкою підсумків за результатами подання фінансового та описового звітів.
 
2.21. Звітність щодо реалізації програм
По закінченні роботи по проекту організація-виконавець надає у терміни, що визначаються угодою про надання фінансування, такі документи :
 - фактичні списки учасників проекту з адресами та телефонами, підписані керівником організації – виконавця;
- завірений керівником та печаткою організації-виконавця фінансовий звіт (за встановленими формами),
- завірений керівником та печаткою організації-виконавця описовий звіт про реалізацію проекту (за встановленими формами).
Організація-виконавець під час подання фінансового звіту має документально підтвердити залучення позабюджетних коштів для реалізації проекту, про те як саме це робити – не зазначено.
У додатках до локальних нормативних актів форм звітів немає. Однак відповідні структурні підрозділи мають свої бланки такої звітності, які вони використовують в роботі, та за якими слід звітуватися громадським організаціям. Такі форми звітів находяться у службовців. У відкритому доступі, як от на сайтах органів влади, їх немає.
 
2.22. Доступ до інформації про програми (заходи), який повинні забезпечувати виконавці програм (заходів)
Важливими є забезпечення доступу до інформації про участь у програмах, заходах організацій усіх зацікавлених, а також публічність та прозорість у реалізації таких програм та заходів, що не можливе без забезпечення доступу до інформації про те, який захід буде проводитись, які результати.
Однак в жодному акті не висвітлені мінімальні зобов’язання щодо оприлюднення інформації. Зазначено лише в загальному, що на громадські організації покладено обов’язок висвітлювати у засобах масової інформації хід і результати виконання своїх програм.
Практика показує, що рівень використання організаціями, які реалізовують програми (заходи) для дітей та молоді за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, доступних джерел поширення інформації є низьким. Дуже рідко можна побачити анонс чи реліз, інформацію про результати програми чи заходу на громадських ресурсах, які надають можливість поширення інформації кожній бажаючій організації. Також мало використовуються ресурси поширення інформації через місцеві інформаційні інтернет-агенції, які є у обласному центрі Волині.
З другої сторони, також молодіжними структурними підрозділами не повністю забезпечується принцип активного інформування громадськості про діяльність ГО, хоча органи влади повинні сприяти активному висвітленню в засобах масової інформації ходу та результатів реалізації проектів програм, які отримали фінансування.
 
2.23. Звітність органу влади щодо використання коштів на фінансування програм та заходів організацій для дітей та молоді
На міському рівні відділ щорічно має оприлюднювати річний звіт про використання коштів міського бюджету на фінансування проектів переможців конкурсу із зазначенням їх назв, організацій-виконавців та сум коштів, виділених із міського бюджету на реалізацію названих проектів.
Аналогічно і Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації щорічно, до 1 лютого, зобов’язано оприлюднювати річний звіт про використання коштів обласного бюджету на фінансування проектів програм громадських організацій із зазначенням назв проектів програм, організацій-виконавців та сум коштів, виділених на реалізацію зазначених проектів програм
Ці норми передбачені у відповідних Положеннях про конкурси. Натомість практика показує, що органи влади не поспішають оприлюднювати дану інформацію, оскільки в загальнодоступних джерелах її немає.
 
2.24. Способи оприлюднення інформації на веб-сайті
Структурні підрозділи органів влади найчастіше публікують оголошення про конкурси на фінансування програм та заходів для дітей та молоді, результати конкурсів, інформацію про результати в таких «розділах» веб-сайтів органів влади як новини та анонси, оголошення.
Інколи на веб-сайтах органів влади така інформація розміщується і в розділах, що присвячені роботі структурного підрозділу у справах молоді. Натомість на власних веб-сайтах відповідних структурних підрозділів ця інформація не систематизована, не виведена в окремий розділ, а також знаходиться в розділі новин, через що знайти її не легко.
 
3.     Висновки та рекомендації
Сам факт проведення конкурсів проектів серед громадських організацій у місті Луцьку та Волинській області є позитивним моментом, оскільки бюджетні кошти розподіляються щорічно та на конкурентних засадах. Це дає можливість зробити процес отримання муніципальних коштів відкритим та прозорим. Більшість питань проведення таких конкурсів врегульована нормативними актами локального рівня, де в значній мірі описані основні етапи та процедури таких конкурсів. Регламентація проведення конкурсу проектів на обласному та міському рівні є неоднаковою. Але як свідчить практика, структурні підрозділи органів влади охоче переймають позитивний досвід своїх колег, що дає змогу вдосконалювати нормативне поле проведення конкурсів.
Водночас, слід відзначити, що в обох випадках відповідне нормативне потребує вдосконалення. Ще більше є проблем в реалізації на практиці закріплених норм, оскільки не завжди навіть чітко прописані пункти виконуються чиновниками.
В обох випадках локальні правові акти не враховують сучасних умов та тенденцій розвитку та потребують покращення.
Серед покращень  варто згадати про наступні:
-          Всі правові акти, які визначають порядок проведення конкурсів та фінансування програм та заходів для дітей та молоді, що реалізуються організаціями, повинні бути оприлюдненні повністю та постійно протягом року  бути загальнодоступними на веб-сайтах органів влади та їх відповідних структурних підрозділів.
-          Визначення пріоритетів фінансування програм та проектів слід проводити до початку нового бюджетного року і з залученням як самих громадських організацій, що будуть потім подавати проекти, так і з вивченням думки цільових аудиторій, на які буде спрямовуватись дія програми.
-          Можливість подання документів на конкурс повинна забезпечуватись не менше місяця від дня оголошення до дня закінчення прийому заявок.
-          Передбачити участь органів студентського та учнівського самоврядування в Положеннях та критерії для участі, перелік документів, який необхідний для участі в конкурсі.
-          Скасування обмежень участі в конкурсі громадських організацій (за територіальним статусом, неможливість осередків всеукраїнських та міжнародних громадських організацій брати участь, благодійних організацій).
-          Оголошення про конкурс, окрім іншої інформації, повинне містити: чіткі обсяги фінансування програм конкурсу та допустимі межі бюджету кожного проекту, форму (зразок) проекту,чіткий і вичерпний перелік установ та організацій, що можутьбрати участь у конкурсі.
-          Оприлюднення оголошення  повинно здійснюватись на веб-сайті органу влади, у доступному місці (окремій рубриці) за допомогою використання різних форм комунікації, в тому числі громадських ресурсів, розсилок тощо.
-          Перелік документів, які слід подати на участь в конкурсі, необхідно скоротити. Зокрема слід вилучити з такого переліку, як такі, що не мають відношення до конкурсу: копію статуту громадської організації, копію податкового звіту за минулий рік; рекомендації від органів виконавчої влади.
-          Визначення норми, що кількість представників неурядових організацій та громадськості має становити не менше половини (у обласному конкурсі – не менше третини, у міському квоти не визначені).
-          Вирішення конфлікту інтересів у міському конкурсі.
-          Проводити під час проведення конкурсу, публічну презентацію проектів представниками ГО, які стали переможцями конкурсу.
-          Визначити чітко строки прийняття та оприлюднення рішень комісіями.
-          Передбачити можливість оскарженнярішення комісії.
-   Обов’язково проводити системний моніторинг реалізації програм, передбачити комплекс норм, які визначали ці питання.
-   Забезпечити доступ до інформації про програми (заходи), який повинні забезпечувати виконавці програм (заходів), зокрема через розміщення усієї інфо на веб-сайті.
-   Залучити громадські ради та передбачити участь консультативно-дорадчих органів в формуванні та реалізації програм, визначенні пріоритетів фінансування на наступний рік, участі в комісіях та моніторингу.
-   Звіти громадських організацій про реалізацію програм та звіт органу влади щодо використання коштів на фінансування програм та заходів організацій для дітей та молоді оприлюднювати на веб-сайті органу влади (управління).
 
 
 


[1] Наприклад, див. оголошення про обласний конкурс проектів на 2011 рік http://www.usm.voladm.gov.ua/?m=news&view=572).
[2] Наприклад, під посиланнями на документи про проведення міського конкурсу відсутні такі документи http://molod.lutsk.ua/?page_id=25


  Версія для друку

  Лінк на e-mail