Hot on line :: Новини організації


В Україні є понад 18 млн. пільговиків за соціальною ознакою.

Ці дані оприлюднені державою. Кількість пільговиків зростає щороку, оскільки збільшується кількість пенсіонерів за віком. При наданні пільг не враховується індивідуальний підхід, так звана «адресність», що зумовлює витрачання зайвих мільярдів гривень на так звані «соціальні потреби».

Щороку парламент зупиняє окремі законодавчі положення щодо надання пільг окремим категоріям громадян, а 2011 року - взагалі пішов ще далі і 09.09.2011р. прийняв за основу проект Закону України про гарантії держави щодо виконання судових рішень, яким передбачено надання повноважень Кабінету Міністрів України щодо встановлення порядку і розміру пільг та соціальних виплат багатьом категоріям соціально-незахищених верств населення. Влада забуває, що за даних обставин в державі пільги, компенсації та соціальні гарантії є додатком до основних джерел існування і спрямовані на реалізацію конституційного права кожного громадянина на достатній життєвий рівень.

Також держава вже впродовж багатьох років створює ілюзію реалізації продуманої соціальної політики, спрямованої на реформування пільг. Водночас жодних осмислених дій в цьому напрямку не відбувається: різні гілки влади діють не узгоджено. В результаті відбувається неефективне витрачання бюджетних коштів на фінансування пільг, а наявність завищених норм споживання для пільговиків і неефективний облік наданих пільгових послуг цьому неабияк додатково сприяють.

Задекларований владою мораторій на встановлення нових пільг залишається декларацією, оскільки впродовж останніх років у Верховній Раді України зареєстровано понад 20 законопроектів щодо встановлення нових пільг, тому скорочення переліку пільг не відбувається взагалі.

Слід зауважити, що в Україні громадськість не залучається до обговорення процесу реформування пільг, хоча влада декларує цілком протилежне.

Тому діюча система пільг не забезпечує надання соціальної допомоги бідним верствам населення, а є непосильним тягарем для державного бюджету. Влада намагається приховано реформувати ці пільги, однак відсутність продуманої державної соціальної політики цьому не сприяє.

 Детальніше про це можна дізнатися з брошури Правда і міфи про реформування пільг в Україніяке видано Центром громадської адвокатури за підтримки програми «Верховенство права» Міжнародного Фонду «Відродження» в рамках проекту «Сприяння громадськості впровадженню принципу соціальної справедливості в державній політиці в соціальній сфері».

 

Леонід Тарасенко

 Центр громадської адвокатури


  Версія для друку

  Лінк на e-mail