About us :: Участь у нормотворчості


Довідка про можливі зміни щодо стимулювання набуття статусу волонтерських організацій

 У варіанті, який пропонується у Законі «Про волонтерську діяльність» щодо набуття організаціями статусу «волонтерська», немає стимулів в організацій набувати такий.

Так Закон «Про волонтерську діяльність» передбачає, що волонтерська організація – це юридична особа,  яка здійснює
свою діяльність без мети  одержання  прибутку  і  отримала  статус волонтерської згідно з вимогами цього Закону.

Відповідно до частини 4 статті 5 Закону, саме волонтерська організація має право: провадити волонтерську та іншу неприбуткову діяльність;  залучати волонтерів для здійснення волонтерської діяльності; отримувати кошти  та  інше майно для здійснення волонтерської діяльності; використовувати у  своєму   найменуванні   та   волонтерській  діяльності слова "волонтерська організація"; самостійно визначати    напрями    здійснення   волонтерської діяльності; набувати інші права, передбачені законом.

Набуття цього «статусу», щоб мати такі права (а це взагалі право здійснювати волонтерську діяльність як таку), не є легкою справою. Так надання  юридичній особі статусу волонтерської організації здійснюється  центральним  органом  виконавчої   влади   у   сфері
волонтерської  діяльності  на  підставі  письмової заяви від імені цієї юридичної особи. Також можлива відмова  в отриманні статусу, позбавлення цього статусу.

Після отримання цього статусу виникає ряд обов’язків. Відповідно до Закону, волонтерська організація зобов'язана:  забезпечувати волонтерам безпечні  та  належні  для  життя  і здоров'я умови надання волонтерської допомоги;  здійснювати підготовку волонтерів (за необхідності); відшкодовувати прямі     збитки,     завдані    волонтерською організацією в разі одностороннього розірвання  нею  договору  про надання   волонтерської   допомоги,   якщо   інше  не  передбачено договором; відшкодовувати моральну  та  майнову  шкоду,  що   спричинена внаслідок  здійснення нею волонтерської діяльності,  відповідно до закону; відшкодовувати волонтерам витрати,  пов'язані з наданням ними волонтерської допомоги, передбачені статтею 11 цього Закону; страхувати волонтерів   відповідно  до  Закону  України  "Про страхування"; дотримуватися правового   режиму   інформації   з   обмеженим доступом; забезпечувати вільний  доступ  до  інформації,  що стосується здійснення нею волонтерської діяльності.

Таким чином, обов’язки встановлені, але відсутні будь-які стимули. Більше того, при відшкодуванні витрат, які пов’язані із здійсненням волонтерської діяльності волонтерам, вона зобов’язана нараховувати і сплачувати податок з доходів фізичних осіб.

Пропонується визначити, що  податковий агент - юридична особа, яка має статус волонтерської організації відповідно до Закону «Про волонтерську діяльність» - не нараховує і не сплачує податок із доходів із сум коштів, які передбачені у частині 1 статті 11 Закону України «Про волонтерську діяльність».

Із пропозиціями можна ознайомитись у додатку. 


  Версія для друку

  Лінк на e-mail