Hot on line :: Статті


Рекомендації щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 року №1317

Центром громадської адвокатури були направлені рекомендації до Міністерства охорони здоров'я України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 року №1317.

На даний час на веб-сайті МОЗ України розміщено для громадського обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 року №1317 “Питання медико-соціальної експертизи”. Надані зауваження та пропозиції громадськості будуть розглянуті і враховані в подальшій роботі.
Зміни, які пропонуються до Постанови КМУ №1317 «Питання медико-соціальної експертизи», - не вирішують більшості проблем в цій сфері.
Органами влади підготовлені зміни до Постанови КМУ №1317 «Питання медико-соціальної експертизи» від 3 грудня 2009 року, вони ж були розміщені для громадського обговорення.
Проте із їхнього аналізу очевидним є те, що суттєвих переглядів підходів не відбулось, по суті вони є більше спрямовані на уточнення певних юридичних термінів. До прикладу, пропонуються заміни термінів із «хворим, що досягли повноліття» на «повнолітнім особам», «лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я» на «відповідного закладу охорони здоров’я», «громадян» на «повнолітніх осіб», а також деякі доповнення у певні положення.
Таким чином, ці зміни не вирішують більш важливих питань і проблем, з якими стикаються особи з обмеженими можливостями, що стосується медико-соціальної експертизи та медико-соціальних експертних комісій.

Зокрема, це стосується питань:
- Передбачення процедур оформлення та надання заявнику рішень медико-соціальних комісій, а не довідок та виписки з акту огляду комісією.
- Відсутності правових підстав для виконання своїх функцій центральною медико-соціальною експертною комісією МОЗ, в тому числі повторного огляду осіб, які оскаржують рішення МСЕК нижчих рівнів, перевірки якості розробки ними індивідуальних програм реабілітації, здійснення атестації лікарів, що входять до складу комісій.
- Передбачення процедур за заявою особи виправлення описок у довідках, які видаються інвалідам за результатами експертизи без необхідності звернення до суду у разі неповного зазначення відомостей про особу, описок у прізвищах, іменах, по батькові.
- Передбачення можливості у разі відмови ЛКК звертатись заявникам самостійно до медико-соціальних експертних комісій.
- Вирішення проблем із визначенням професій, де особа може чи не може працювати (через визначення у рішенні переліку професій, де особа із обмеженими можливостями не може працювати, а не навпаки).
- Визначення, за яких умов особа отримує безтермінову групу інвалідності.
- Визначення, що медико-соціальні експертні комісії є розпорядниками публічної інформації та надають інформацію за запитами у відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
- Дозволити видавати акт огляду комісії на руки особі, яку визнано інвалідом, або стосовно якої встановлено факт втрати професійної працездатності.

Отож необхідним є перегляд підходів до організації медико-соціальної експертизи, а тому розробка на основі них змін, які б суттєво покращили ситуацію.


  Версія для друку

  Лінк на e-mail