Постійно діючі програми


Програма правової підтримки та оргрозвитку НУО (Україна)

Програма правової підтримки НУО України – неприбуткова громадська ініціатива організацій, які об’єднують громадсько-активних юристів з метою покращення реалізації та захисту права на об’єднання відповідно до європейських та міжнародних стандартів прав людини. 

Програма опікується ЮРИДИЧНИМИ питаннями, які стосуються взаємовідносин громадських неурядових організацій з органами державної влади для оформлення та діяльності їхнього статусу. Консультації та аналіз документів, які стосуються цих питань, забезпечуються безкоштовно. Також програмою розроблені зразки документів, надаються консультації. 

 Програма передбачає:

 надання безкоштовної правової допомоги організаціям громадського сектору України у взаємовідносинах з органами влади для повноцінної їхньої роботи:  громадським організаціям? спілкам,  благодійним організаціям, професійним спілкам,  органам молодіжного самоврядування в громадах, активістам, правозахисникам, ініціативним групам, органам самоорганізації населення та іншим громадським формуванням.

видання та поширення посібників, методичних матеріалів тощо, створення доступних інформаційних джерелдля організацій громадського сектору щодо правових питань,

 підтримка порталу «ЮРИСТ НГО» (www.lawngo.net),

 проведення тренінгів, семінарів, інших заходів, які сприяють підвищенню рівня обізнаності представників організацій громадського сектору щодо правових питань реєстрації та діяльності, відносин з органами влади та місцевого самоврядування, медіа, бізнесом тощо,

здійснення громадського моніторингу питань державної реєстрації організацій громадського сектору та інших  перешкод розвитку організацій, порушень права на об’єднання та прав організацій в Україні,

здійснення моніторингу нормотворчих ініціатив щодо правового статусу організацій громадського сектору в Україні, активізація участі організацій громадського сектору у нормотворчому процесі та лобіюванні правових норм, які сприяють його розвитку в Україні,

дослідження стану умов правової підтримки організацій громадського сектору в Україні,

дослідження та поширення кращих правових практик регулювання діяльності організацій громадського секторузакордоном,

забезпечення обміну досвідом з іншими країнами організацій та учасників нормотворчого процесу,

 робота із ЗМІ та журналістами щодо дослідження стану дотримання та вдосконалення правового регулювання діяльності організацій громадського сектору, журналістських розслідуваннях,

забезпечення інформаційної підтримки організаціям та громадянам, які здійснюють захист свого права на об’єднання, проведення журналістських розслідувань.

 

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ (стосується розвитку внутрішньої діяльності організацій, замовлення тренерів, консультантів), просимо контактувати з програмою.

В рамках програми надаються безкоштовні консультації та за потреби зразки документів для впровадження МЕХАНІЗМІВ ГРОМАДСЬКОЇ УЧАСТІ органам влади та громадськості. Також за підтримки грантодавців та проектів, за умов укладення договорів здійснюється аналіз можливостей, супровід впровадження певних механізмів. 

Запрошуємо до співпраці!

Контакти:

Програма правової підтримки НУО

Центр громадської адвокатури

м. Львів, пр.Чорновола 63 оф.706

e-mail: info@lawngo.net або на порталі www.lawngo.net

є оn line форма.

Підтримку програмі надавали: програма "Верховенство права" Міжнародного фонду "Відродження" (2007 рік), програма "Посилення впливу громадянського суспільства" Міжнародного фонду "Відродження" (2010 рік, 2012 рік), Фонд сприяння демократії Посольства США в Україні для заходів програми (2014-2017). Програма постійно діє на основі ресурсів Центру громадської авокатури.

Більше інформації  на порталі "Юрист НГО" www.lawngo.net 

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

The program of legal support of NGOs in Ukraine

 The program of legal support of organizations of civic sector - non profit civic initiative of Human Rights organization united civic active jurists, advocates, scientists, journalists with the aim of improving mechanisms of realization and defence of Right to association in accordance to European and international Human Rights standards.

  The program consists of components:

Giving of legal help to organizations of civic sector of Ukraine:  civic (public) organizations, charity organizations,  professional unions, other non governmental organizations of civic sector, bodies of student  and youth self-government.

edition and dissemination of handbooks, methodical materials etc., other informational-legal sources for organizations of civic sector,

support of the portal “LAWYER NGO” (www.lawngo.net),

trainings, seminars, other actions of fostering to increasing of the level of legal awareness of representatives of organizations of civic sector on legal issues of registration and activity, relations with state and local bodies, mass-media, business and other institutions,

execution of public monitoring of issues of state registration of organizations of civic sector and other problems and postpones of development of civic sector organizations in Ukraine, violations of right to association in Ukraine, other connected rights (right to peaceful assembly, right to receive public information, excess to justice by organizations etc.),

execution of monitoring of legal initiatives on legal status of organizations of civic sector in Ukraine, activate of participation of organizations of civic sector in lawmaking process and lobbing legal rules fostered development of civic sector in Ukraine,

research of conditions and practices of legal support of organizations of civic sector abroad,

providing of exchange of experience with other countries of organizations and participants of law making process,

work with mass-media and journalists on research and education of the status of observance and development of legal regulation of development of civic sector.

Contacts:

The program of legal support of organizations of civic sector and organizational development issues

Centre for Civic Advocacy

 

e-mail: info@lawngo.net, cga@lawngo.net


  Версія для друку

  Лінк на e-mail