Проекти завершені :: Проекти 2008-2015


Громадські дослідження доступності районних судів Львівщини

 

Проблеми судочинства та судової системи – це не тільки те, що стосується чиновників та самих суддів та судів. Перш за все у належному функціонуванні суду зацікавлене саме суспільство, громадяни.
 
Термін реалізації проекту: жовтень 2008 – жовтень 2009 р.
 
Впродовж року громадські організації здійснювали дослідження роботи чотирьох районних судів Львівщини щодо дотримання стандартів діяльності ― доступу до правосуддя, рівності, справедливості та повноти судових процедур, співпрацювали із судами, підвищували поінформованість громадян про проблеми правосуддя.
 
Основним виконавцем проекту став Центр громадської адвокатури, який об’єднує небайдужих правників-практиків, науковців, медіа представників, громадських активістів у реалізації громадських ініціатив у сфері права та реформ. До реалізації проекту долучились Фонд «Право і демократія» та Львівська обласна асоціація інвалідів, а також інші НУО, які брали участь в обговоренні рекомендацій. Проект «Україна: верховенство права» надав фінансову підтримку для реалізації громадського дослідження та проекту.
 
Проект ставив за завдання:
- Проведення громадського моніторингу в районних судах Львівщини.
- Інформування громадськості про судову систему з метою підвищення доступу до правосуддя рівності, справедливості та повноти судових процедур.
- Налагодження співпраці НУО, судів, інших зацікавлених осіб з метою покращення доступу до правосуддя, вироблення рекомендацій для вдосконалення роботи судів.
 
Про проект у цифрах:
§   Залучено до навчальної програми та досліджень 18 волонтерів-студентів правничих ВНЗ та членів НУО.
§   Опитано 200 громадян, які відвідували обрані суди.
§   Здійснено спостереження у 29 судових слуханнях у цивільних справах, 6 адміністративних та 72 кримінальних справах.
§   Підготовлено та розповсюджено 6000 вкладок до газет «Судовий консультант», в якій публікувалась інформація про судову систему та процедури.
§   Налагоджено співпрацю із районними медіа, зокрема три випуски вкладок «Судовий консультант» допомагали розповсюджувати газети “Народна думка” (Городок), «Життя і слово» (Кам’янка-Бузька), «Перемишлянський край» (Перемишляни).
§   Проведено просвітницьку акцію під районними судами, де розповсюджено 2500 інформаційних матеріалів про судову систему та права.
§   Сформовано та обґрунтовано на підставі результатів дослідження 22 загальні рекомендації для судів та органів влади щодо покращення доступу до правосуддя у районних судах Львівщини.
§   Здійснено презентацію рекомендацій, сформованих у рамках проекту.
§   Проведено круглий стіл «Вдосконалення роботи районних судів Львівщини – шлях до покращення доступу громадян до правосуддя», залучено до обговорення результатів та формування рекомендацій 35 представників НУО, судів та органів влади.
 
Деякі результати оцінки приміщення та забезпечення роботи районних судів:
§   фактично жодне приміщення ні за розміром, ні за забезпеченням не є пристосованим у повній мірі для здійснення правосуддя;
§   жодне приміщення не пристосоване для доступу людей із обмеженими фізичними можливостями, через металошукачі візок не може проїхати;
§   не біля усіх судів наявні безкоштовні місця для паркування;
§   обмежений доступ до громадських вбиралень;
§   не у всіх судах забезпечено достатню кількість місць для очікування та підготовки до розгляду справи;
§   тільки в одному суді розділені приміщення для судових засідань та кабінети суддів, кількість залів не завжди є достатньою;
§   приміщення судів потребують поточного ремонту, та робота судів належного забезпечення.
Деякі результати опитування та спостережень під час судових слухань вказують:
§   в районах Львівщини лише кожен п’ятий може собі дозволити залучити представника з фаховими юридичними знаннями;
§   83,6 % зізнались, що оплачувати послуги важко;
§   респонденти відзначили, якщо використовувати громадський транспорт, то місце розташування будівлі суду не є зовсім зручним для того, щоб до неї дістатись;
§   лише 1/5 опитаних вважає, що місць для очікування на засідання та підготовки є достатньо;
§   в усіх без винятку судах наявна проблема доступу до громадської вбиральні – немає інформації про неї, переважно зачинені двері на ключ(лише 4,2 % вказали, що їм відомо проце);
§   22,2 % не були задоволені ставленням працівників суду, 36,5 % зазначили, що ставлення не було однаковим незалежно від соціального статусу та інших ознак;
§   більшість громадян вказали, що з ними взагалі не узгоджувався графік розгляду справи (47,1 %);
§   ¼ опитаних громадян не знає, що таке зал судових засідань – чи це кабінет судді, чи це інше місце, (26,4 % вказали, що переважно слухання проводились у залі, але не завжди, 4,8 % - у кабінеті судді);
§   58,7 % опитаних вважають, що їм доступно роз’яснено процесуальні права, високим є показник нерозуміння власних процесуальних прав після роз’яснення суддею (41,3 %), це засвідчили спостерігачі у 24,3 % випадках;
§   У більшості судових засіданнях слухання справи розпочиналось вчасно (58,9 %), із запізненням до 10 хв. – 26,1 %, із запізненням до 30 хв. – 15 %, більше ніж на 30 хв. слухання не розпочинались;
§   23,8 % респондентів вказали, що вони не знають строків розгляду, були дотримані у 30,2 %, не було дотримано строки розгляду у 46 %;
§    «на відмінно» оцінили роботу судів 13,2 % опитаних, «добре» поставили 32,8 %, «задовільно» 11,6 % та «незадовільно» 14,3 %.
Деякі рекомендації органам влади та судам:
§   На центральній дорозі поставити вказівний знак із зазначенням, в якому напрямку знаходиться суд.
§   Біля будівлі розмістити стенд із розкладом руху громадського транспорту.
§   Покращити доступ до правосуддя громадянам з обмеженими фізичними властивостями (облаштувати пандуси, слухання справи проводити в залі судового засідання на першому поверсі, привести у відповідність рамки металошукачів тощо).
§   Проводити інформаційну роботу для громадян щодо діяльності суду у співпраці із ЗМІ,НУО.
§   Покращити умови очікування на розгляд справи, ознайомлення з матеріалами справи, забезпечити право знімати копії з матеріалів справи.
§   Покращити доступ до громадської вбиральні.
§   Покращити наповнення інформаційних стендів (щодо доступу громадян до інформації про час і місце слухання, зразків процесуальних документів).
§   Звертати більше уваги на узгодження часу судового слухання, що може негативно впливати на подальший порядок розгляду справ, бо громадянин може не з’явитися на розгляд справи, якщо призначений час є невигідним для нього (сторонами в суді є мешканці сіл, міст, які можуть знаходитись далеко від райцентру).
§   Дбати за вчасний початок судових слухань.
§   Проводити слухання у залах судового засідання.
§   Покращити порядок пропуску осіб до суду, розміщувати правила в судах, роз’яснювати їх.
§   Проводити роботу з працівниками суду щодо належного ставлення до візитерів суду.
§   Звертати більшу увагу на роз’яснення учасникам процесу їх процесуальних прав та обов’язків, їхнього змісту. Особливу увагу слід звернути на право та обов’язок доказування, роз’яснити строки, порядок подання доказів, зміст процесуальних дій.
§   Покращити порядок доступу громадян до судового рішення у їхніх справах.
 
Багато проблем пов’язані із об’єктивними обставинами, зумовленими обмеженими фінансовими, людськими ресурсами, однак є багато таких, які у силах виправити самим судам, і тим самим посприяти тому, щоб судочинство стало менш стресовим та більш комфортним для користувачів судових послуг. 
 
Більше інформації про проект та результати можна знайти у звіті проекту та матеріалах.


  Версія для друку

  Лінк на e-mail