Hot on line :: Статті


Як бути, коли ДПА відмовляє у довідці про неприбутковість...

Отримання цієї довідки має важливе значення для роботи організації, адже є підставою для звільнення від сплати податків на окремі види доходів, визначені у Законі «Про оподаткування прибутку підприємств». В іншому випадку вона буде змушена оподатковувати надходження, за рахунок яких переважно організація забезпечує життєдіяльність, у тому числі і добровільні пожертвування.

Організації відзначають, що ДПА відмовляє організаціям у включенні до реєстру, коли формулювання у статуті викладене не як у Законі «Про оподаткування прибутку підприємств» (статті 7), а як у Законі «Про об’єднання громадян». Водночас чимало діючих організацій успішно проходили реєстрацію і з положеннями Закону «Про об’єднання громадян».

Стаття 21 Закону України «Про об’єднання громадян» містить таке формулювання: «Кошти та інше майно об’єднань громадян, в тому числі тих, що ліквідуються, не може перерозподілятись між їх членами і використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в доход держави.»

Натомість П.7.11.11 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» містить таке формулювання: «7.11.11. У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету»

Центр громадської адвокатури звернувся із запитом до ДПА щодо роз’яснення, у чому вбачає орган державної влади суперечність положень та чому організаціям відмовляють у отриманні ознаки неприбутковості.

У листі ДПА №27535/10/15-109/407 від 14.12.2009 р. на запит №01/11ППГ від 12.11.2009 р. вказується, що «спеціальні норми закону мають пріоритет над загальними нормами. Враховуючи, що Законом про прибуток передбачено, зокрема, порядок оподаткування неприбуткових установ і організацій, то його положення в цілях оподаткування в першу чергу мають вищу силу порівняно із іншими законами.» Тому ДПА дотримується позиції, що у статуті мають бути такі ж положення, як у Законі «Про оподаткування прибутку підприємств», і в двох Законах є суперечливі положення, що не дозволяють разом співіснувати.

Не вдаючись у дискусії щодо того, чи взагалі на сьогоднішній день при чинному законодавстві громадська організація може отримувати прибуток, не порушуючи законодавства про об’єднання громадян, і бути із іншим статусом, ніж «неприбуткова», радять тим, які тільки легалізовуються, простежити, щоб у статуті було таке положення:

«Кошти та інше майно організації не підлягають розподілу між її членами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена такої організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи) і використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у разі ліквідації організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.»

Водночас, якщо в організації виникли проблеми на етапі отримання такої довідки, щоб одразу не вносити зміни у статут, корисними будуть огляд судової практики та рішення національних судів на користь організацій. Їх можна застосувати для врегулювання конфлікту та додаткових аргументів під час спілкування із посадовими особами та оскарженні відмови у адміністративному та судовому порядку.

Роз’яснення ДПА та важливі рішення національних судів, які набрали чинності та містяться у ЄДРСР, можна знайти на порталі програми правової підтримки організацій громадського сектору Центру громадської адвокатури lawngo.net.

Програма надає правові консультації за сприяння проекту «Правова підтримка громадських ініціатив організацій громадського сектору, ОСББ, ініціативних груп громадян у сфері місцевого розвитку», що реалізовується Центром громадської адвокатури за сприяння програми «Посилення впливу громадянського суспільства» Міжнародного фонду «Відродження».


Джерело :
Програма правової підтримки ОГС

Публікації: Громадський простір,ГУРТ


  Версія для друку

  Лінк на e-mail