Центр Громадської Адвокатури

Членські внески більшості громадських та благодійних організацій повинні оподатковуватись?

Саме про це іде мова у роз’ясненні ДПА від 10.08.2009 р. №16884/10/15-109/244 на лист Центру громадської адвокатури від 08.07.09 №0907.

Проблема полягає у тому, що Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств», який є підставою для звільнення відповідних доходів неприбуткових організацій, не у всіх пунктах згадує про членські внески.
Відповідними частинами цього Закону визначено для кожного виду неприбуткових організацій види джерел надходжень, які звільняються від оподаткування.
 
Більшість благодійних та громадських організацій належать до організацій, які перелічені у п. «б» ч. 7.11.1 статті 7 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств»: благодійні   фонди   і благодійні організації, створені   у   порядку,   визначеному   законом для проведення благодійної діяльності, в тому числі громадськими організаціями, створеними    з   метою   провадження   екологічної,   оздоровчої, аматорської спортивної, культурної,   освітньої   та   наукової діяльності, а також творчими спілками та політичними партіями, громадськими організаціями інвалідів та їх місцевими осередками, створеними згідно з Законом України "Про об'єднання громадян".
 
Відповідно у ч.7.11.3 статті 7 цього Закону визначено доходи таких неприбуткових організацій, які звільняються від оподаткування, зокрема це доходи, отримані у вигляді:
     коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
     пасивних доходів;
     коштів або   майна,   які   надходять   таким   неприбутковим організаціям, від проведення їх основної діяльності, з урахуванням положень підпункту 7.11.11 цієї статті;
     дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому   числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних   договорів,   згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх отримувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.
 
У листі: «…відповідно до підпунктів 7.11.6 – 7.11.7 пункту 7.11 статті 7 Закону про прибуток від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді членських внесків, визначених в абзаці «д» (спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб), в абзаці «є» (житлово-будівельні кооперативи, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків) та в абзаці «ж» (професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, утворені у порядку, визначеному законом).»
 
Отож якщо Ваша організація не є спілкою, асоціацією та іншим об’єднанням юридичних осіб (саме юридичних осіб, а не фізичних осіб), житлово-будівельним кооперативом, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, профспілкою, об’єднанням організації профспілок, а належать до інших видів неприбуткових організацій, членські внески підлягають оподаткуванню.
 
Далі у роз’ясненні вказується: «…у разі коли неприбуткова організація отримує дохід з джерел, інших ніж визначені відповідними підпунктами 7.11.2-7.11.7 цього пункту, така неприбуткова організація зобов’язана сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих з таких інших джерел, зменшена на суму витрат, пов’язаних із отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів.».
 
Були спроби організацій та правозахисників віднести членські внески до «коштів та майна, які надходять неприбутковим організаціям від проведення їх основної діяльність», проте як зазначається у роз’ясненні, така «теорія» не має права на існування.
 
На сьогодні, щоб уникнути проблем із можливими звинуваченнями щодо несплати податків із членських внесків та дискусій із податковими органами, для організацій, що не належать до відповідних видів, які звільняються від оподаткування членських внесків, є можливими оформлення таких внесків не як членські внески, а як «добровільні пожертвування» фізичних осіб.
 
Такий вид джерел надходжень є звільнений від оподаткування для громадських та благодійних організацій, які належать до п. «б» ч. 7.11.1 статті 7 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств».
 
Прочитати роз’яснення ДПА та інших органів можна на порталі програми правової підтримки НУО Центру громадської адвокатури «Юрист НГО»

© Центр Громадської Адвокатури - CGA.in.ua