Проекти завершені :: Проекти 2008-2015


Сприяння громадськості впровадженню принципу соціальної справедливості в державній політиці в соціальній сфері

Проект «Сприяння громадськості впровадженню принципу соціальної справедливості в державній політиці в соціальній сфері» реалізується за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».

Актуальність проекту зумовлена необхідністю зібрання та аналізу наукового та практичного матеріалу щодо впровадження в життя (виконання) численних нормативно-правових актів щодо концептуального реформування системи соціального захисту (Указ Президента України від 24.05.2000р. «Про основні напрямки соціальної політики на період до 2004 року», Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Стратегії заміни системи пільг на адресну грошову допомогу населенню» від 02.03.2002 року, Указ Президента України «Про основні напрямки вдосконалення системи соціальних виплат населенню» 2006р., Стратегія упорядкування системи надання пільг окремим категоріям громадян до 2012 року, що затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.06.2009р.), а також щодо реформування пенсійного законодавства як важливої передумови реформування системи пільг в Україні. Впродовж  багатьох років в Україні існує проблема реформування пільг. Проте незважаючи на прийняття кількох концепцій їх реформування, покращення ситуації не відбувається.

Важливі принципи, які повинні бути у кожній правовій державі, зокрема, соціальна справедливість, рівність та ін. фактично не проявляються в Україні. Соціальна справедливість повинна починатися з справедливого перерозподілу сплачених працівником податків і зборів під час роботи за трудовим чи цивільним договором, або роботи як підприємця і подальшого отримання пенсійного забезпечення. Низькі доходи, в першу чергу осіб пенсійного віку, зумовлюють необхідність збереження численних пільг та привілеїв як компенсації за недоотримані соціальні виплати. Формування належної системи пенсійного забезпечення зумовить необхідність відмови від багатьох пільг,  які надаються різним категоріям громадян.

Реалізація даного проекту є актуальною з огляду на характер заходів, які здійснюватимуться за цим проектом. Зокрема, планується проведення громадської експертизи Пенсійного Фонду України та Міністерства праці та соціальної політики України щодо джерел формування надходжень коштів на пенсійне забезпечення, їх розмірів тощо.  Предметом громадської експертизи повинні стати саме джерела надходження та суми витрачання коштів на пенсійне забезпечення, принципи витрачання коштів та формування розмірів витрат та інші питання, що стосуються виконання положень Стратегії упорядкування системи надання пільг окремим категоріям громадян до 2012 року, що затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.06.2009р. Також предметом громадської експертизи стане виконання попередніх концепцій щодо реформування системи пільг та запровадження принципу соціальної справедливості, зокрема буде ставитися питання про реалізацію Указу Президента України від 24.05.2000р. «Про основні напрямки соціальної політики на період до 2004 року», виконання положень Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Стратегії заміни системи пільг на адресну грошову допомогу населенню» від 02.03.2002 року.

До результатів реалізації проекту слід віднести активізацію позиції громадськості щодо необхідності  реформування системи пенсійного законодавства як основного чинника реформування системи пільг, перегляд своїх поглядів та позицій органами влади щодо необхідності реального впровадження в життя заходів, які передбачені Концепціями реформування системи пільг, врахування висловлених в результаті реалізації проекту рекомендацій органами влади під час планування реформування системи соціального захисту загалом, так і пенсійного законодавства як основного чинника реформування системи пільг зокрема, посилення наукового потенціалу щодо розробки пропозицій по реформуванню системи соціального захисту загалом, так і пенсійного законодавства як основного чинника реформування системи пільг зокрема та ін.

 

 

 

 

 

Проект триває з 01.09.2010р. до 31.08.2011р.  Версія для друку

  Лінк на e-mail