Бібліотека видань ЦГА :: Інформаційні


Матеріали громадської експертизи Пенсійного Фонду України

Центр громадської адвокатури 12.01.2011р. звернувся до Пенсійного Фонду України з запитом щодо проведення громадської експертизи його діяльності. Предметом громадської експертизи є діяльність Пенсійного Фонду України щодо збирання та акумулювання коштів, призначених для пенсійного забезпечення, та  ефективного та цільового використання цих коштів.

Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади є складовою механізму демократичного управління державою, який передбачає проведення інститутами громадянського суспільства оцінки діяльності органів виконавчої влади, ефективності прийняття і виконання такими органами рішень, підготовку пропозицій щодо розв'язання суспільно значущих проблем для їх врахування органами виконавчої влади у своїй роботі.

Актуальність проблеми. Одним з основних завдань Пенсійного Фонду України є ефективне та цільове використання коштів, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів. Відповідно до своїх завдань Пенсійний Фонд планує свої доходи та видатки, здійснює ефективний розподіл фінансових ресурсів для пенсійного забезпечення, розробляє проект бюджету Пенсійного фонду України, складає звіт про його виконання та подає їх в установленому порядку Міністру соціальної політики для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України. 

На сьогоднішній день розмір коштів, які надходять до Пенсійного фонду, є досить значним і фактично наближається до розміру державного бюджету України, однак дефіцит коштів з кожним роком все зростає, і на даний час платники внесків змушені платити більше для збільшення бюджету Пенсійного фонду, причиною чого є збільшення кількості пенсіонерів, підвищення розмірів пенсій тощо.

Мета проведення громадської експертизи – на основі громадського аналізу проведення оцінки діяльності Пенсійного Фонду України щодо ефективного та цільового використання коштів, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів, та формування рекомендацій щодо покращення діяльності Пенсійного Фонду України та впровадження пенсійної реформи.

Предмет громадської експертизи – діяльність Пенсійного Фонду України щодо збирання та акумулювання коштів, призначених для пенсійного забезпечення, та  ефективного та цільового використання цих коштів.  В тому числі щодо:

планування  доходів   та  видатків  Пенсійного  фонду  України та розроблення  проекту бюджету Пенсійного фонду України.

збирання та акумулювання коштів, призначених для пенсійного забезпечення.

ефективності розподілу фінансових ресурсів для пенсійного забезпечення.

стану перерозподілу коштів між регіонами з метою забезпечення фінансування і виплати пенсій, інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України та інших джерел, визначених актами законодавства.

стану проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення відповідно до своїх повноважень.

стану інформування громадськості про свою діяльність.

стану реалізації та проведення пенсійної реформи.

Громадська експертиза передбачає також отримання інформації та завірених копій документів в межах компетенції Пенсійного Фонду України. Перелік документів та інших матеріалів, які необхідні для проведення цієї громадської експертизи: 

відомості про порядок планування  доходів   та  видатків  Пенсійного  фонду  України.

відомості про джерела власних доходів (коштів), призначених для пенсійного забезпечення.

відомості про причини дефіциту у бюджеті Пенсійного Фонду України.

відомості про діяльність Пенсійного фонду щодо запровадження недержавного пенсійного забезпечення.

відомості про кількість осіб загалом та за категоріями громадян (пенсіонерів), які отримують пенсії та інші соціальні виплати за рахунок коштів Пенсійного фонду України.

відомості про суми, які виділяються на пенсії та інші соціальні виплати за категоріями громадян (пенсіонерів), які отримують ці виплати за рахунок коштів Пенсійного фонду України.

відомості про категорії громадян (пенсіонерів), які отримують пенсії за рахунок коштів державного бюджету України.

відомості про реалізацію пенсійної реформи, заходи, які здійснюються у зв’язку з цим.

відомості про стан проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення відповідно до своїх повноважень.

відомості про стан інформування громадськості про свою діяльність.

Додатки:

Запит про проведення експертизи

Відповідь Пенсійного Фонду України

Скарга до Секретаріату КМУ

 


  Версія для друку

  Лінк на e-mail