Hot on line :: Архів новин


Результати аналізу відкритості інформації про фінансування та реалізацію програм для дітей та молоді із місцевих бюджетів на веб-сайтах органів влади

Закон «Про молодіжні та дитячі громадські організації» зобов’язує органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування здійснювати фінансову підтримку діяльності молодіжних та дитячих організацій, в тому числі при затвердженні місцевих бюджетів передбачати відповідні видатки.
Поки що на законодавчому рівні відсутній акт, що визначав би механізми такого фінансування. За відсутності визначеного порядку, органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади самостійно розробляють положення про проведення конкурсів для організацій щодо програм для молоді та дітей.
Роль доступу до інформації про ухвалення та реалізацію молодіжних програм на різних рівнях та стадіях цього процесу важко недооцінити. Наприклад, відсутність оголошення про проведення конкурсу має наслідком обмеження кількості учасників такого конкурсу, про це  стає відомо тільки тим, які наближені до органів влади, що приймають рішення.
Комітетом підтримки студентського самоврядування, Асоціацією Молодих Реформаторів, Центром громадської адвокатури, Станіславською правозахисною групою здійснювався пошук та аналіз інформації про місцеві практики фінансування молодіжних програм із бюджетів області та міст-обласних центрів. В результаті сформовано рекомендації, які можуть бути впроваджені прогресивними органами влади на місцевому рівні, не очікуючи «вказівок згори». Дослідження здійснено за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у рамках проекту «Підвищення прозорості та залучення НУО до бюджетної політики щодо фінансування програм для дітей та молоді із державного та місцевих бюджетів».
Безперечним є те, що найбільш доступним джерелом для інформування про діяльність органу влади є офіційний веб-сайт, однак не завжди він використовується в повній мірі для інформування про програми та заходи, які фінансуються із місцевого бюджету.
 Результати аналізу місцевих практик інформування через веб-сайти органами влади засвідчують:
·      Як і структурні підрозділи у справах молоді ОДА, так і органів місцевого самоврядування не повною мірою використовують оприлюднення інформації про свою діяльність на веб-сайтах.
·      Мало застосовуваною є комунікація із організаціями та цільовими групами програм за допомогою електронних скриньок,.
·      80 % місцевих рад не оприлюднили тексти цільових програм для дітей та молоді. В 12 випадках не можливо визначити  обсяг бюджетного фінансування заходів та програм для молоді та дітей (загальних обсягів на роботу з молоддю, в тому числі на утримання установ, заходи та програми самого структурного підрозділу).
·      Тільки із веб-сайтів 5 ОДА можна дізнатись, що існує можливість участі в програмах фінансування для  НУО для дітей та молоді. В двох – окремі посилання розміщені щодо такої можливості. Із 5 веб-сайтів місцевих рад було зрозуміло, що органи влади здійснюють фінансування програм та заходів організацій для дітей та молоді.
·      6 ОДА розмістили тексти відповідних положень, порядків, інших актів, що визначають умови проведення конкурсу та фінансування програм  НУО для дітей та молоді із бюджетів. Також це зробили 5 місцевих рад міст-обласних центрів.
·      60 % структурних підрозділів не оприлюднювали за 2010-2011 роки оголошення про те, що проводиться конкурс програм організацій для дітей та молоді, можливості фінансування цих програм із бюджетів ОДА.
·      75 % місцевих рад міст-обласних центрів не розміщали оголошень про проведення конкурсів програм організацій для дітей та молоді із міського бюджету.
·      5 ОДА в оголошеннях розмістили повний перелік та вимоги до документації, яку потрібно подати для участі в конкурсі організаціям на фінансування програм (заходів) для дітей та молоді із бюджетів.
·      3 підрозділи у справах молоді оприлюднили інформацію про переможців конкурсу, в тому числі із сумами фінансування проектів, 2 – частково надали інформацію (перелік організацій, перелік проектів). 5 місцевих рад оприлюднили повну інформацію про переможців конкурсу, 3 опублікували неповну інформацію.
·      12 ОДА здійснюють часткове інформування про те, коли який захід відбувається чи буде проводитись, половина місцевих рад публікують інформацію про те, що певні організації чи структурні підрозділи у партнерстві із НУО реалізовують програми за бюджетні кошти.
·      Часткове звітування про реалізацію програм та витрати із бюджету здійснили 3 структурні підрозділи у справах молоді ОДА, а так само 3 структурні підрозділи у справах молоді місцевих рад.
 

 


  Версія для друку

  Лінк на e-mail