About us :: Участь у нормотворчості
1   2   3   
Закон «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» декларує право громади на референдум, але і передбачає можливості перешкоджання владою
... >>>

Видання «Реформування пільг і привілеїв в Україні »
Україна успадкувала із Радянського Союзу систему пільг та привілеїв, яка на сьогодні набуває загрозливого масштабу. ... >>>

Проект «Вдосконалення діяльності прокуратури України шлях до реформування кримінальної юстиції»
Система кримінальної юстиції, яка існує на даний час в Україні, потребує реформування у напрямі подальшої демократизації, гуманізації, посилення захисту прав і свобод людини відповідно до вимог міжнародних правових актів і зобов’язань нашої держави перед ... >>>

Експерти закликають реформувати українську систему пільг
Представники громадських організацій наголошують на доцільності реформування української системи пільг.... >>>

Круглий стіл «Громадські правові приймальні Львівщини: проблеми та перспективи»
Захід проводиться в рамках проекту надання правової допомоги у конфліктах з органами влади, що реалізується Центром громадської адвокатури ... >>>

Відповідність правового регулювання та практики застосування міжнародним стандартам захисту права на об’єднання
Значну увагу приділено аналізу перспектив вирішення проблем, які стосуються державної реєстрації та діяльності громадських організацій, благодійних організацій, професійних спілок, релігійних організацій в Україні, а також оцінці законопроектних ініціат... >>>