Проекти завершені :: Проекти 2008-2015


Моніторинг забезпечення та посилення доступу до НПА, актів індивідуальної дії, проектів НПА, рішень органів місцевого самоврядування

 

Термін реалізації проекту – 01.10.2010 – 14.10.2011
Проект передбачає моніторинг забезпечення та посилення доступу до нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії, проектів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування в Івано-Франківській, Волинській та Львівській областях.
Проект реалізовується в Івано-Франківській, Волинській та Львівській областях.
Актуальність проекту зумовлена тим, що набуття чинності Законом України «Про доступ до публічної інформації» пов’язане із великими сподіваннями у громадськості. Так скорочення строків розгляду запиту про інформацію стимулювало значну активізацію запитів про інформацію від засобів масової інформації та неурядових організацій. Для того, щоб Закон України «Про доступ до публічної інформації» почав діяти, на рівні кожного органу виконавчої влади та місцевого самоврядування потрібно здійснити ряд заходів по забезпеченню доступу до інформації, в тому числі розробити та прийняти відповідні локальні акти, що стосуються покладення обов’язків по забезпеченню доступу до інформації в органі влади, внесення змін у посадові інструкції, положення про офіційні веб-сайти органу влади, затвердження положення про реєстр публічної інформації, положення (порядку) оприлюднення проектів нормативно-правових актів, рішень органу місцевого самоврядування, нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії на веб-сайтах органу влади, визначення відповідальних за ці дії.
У рамках проекту передбачено:  здійснити моніторинг реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо проектів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, нормативно-правових актів та актів індивідуальної дії органів публічної влади. Крім того, буде проведено дві фокус-групи одна із представниками громадськості, друга – органами влади щодо забезпечення та реалізації Закону «Про доступ до публічної інформації». Також надаватиметься правовий супровід неурядовим організаціям щодо реалізації права на доступ до інформації про проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, доступ до цих актів. Крім того, буде проведено громадську інформаційну кампанію щодо забезпечення доступу до проектів та текстів нормативно-правових актів на веб-сайтах органів виконавчої влади та місцевого самоврядування та ініційовано стратегічні судові справи щодо забезпечення доступу до проектів та текстів актів, які повинні оприлюднюватись (надаватись на запити про інформацію) неурядових організацій. Також проведено тренінг для службовців та відповідальних осіб з трьох областей у органах влади та місцевого самоврядування щодо виконання вимог Закону «Про доступ до публічної інформації» щодо проектів та актів нормативно-правового характеру та індивідуальної дії.
Серед результатів можна виділити: покращення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо застосування та впровадження закону України «Про доступ до публічної інформації», перегляд своїх поглядів та позицій органами державної влади та органами місцевого самоврядування щодо необхідності реального впровадження в життя заходів, які передбачені законом України «Про доступ до публічної інформації», активізація громадськості щодо правильного виконання вимог закону України «Про доступ до публічної інформації», врахування органами влади висловлених в результаті реалізації проекту рекомендацій під час подальшої діяльності.
Партнерами проекту є Станіславська правозахисна група (Івано-Франківськ), Експертна мережа аналізу державної політики (Івано-Франківськ), Центр політичного аналізу та виборчого консалтингу (Волинь).
Матеріали проекту можна знайти на порталі «Юрист НГО».
 


  Версія для друку

  Лінк на e-mail