Бібліотека видань ЦГА :: Інформаційні


Електронний путівник «Молодіжна громадська рада в громаді»

 В путівнику Ви зможете дізнатись про те, що таке молодіжна громадська рада та основні питання про цей механізм громадської участі.

Молодіжна громадська рада – це представницьке об’єднання молоді та простір, де вона почувається вільною, дізнається нове, розвивається та згуртовується навколо розвитку громади.

За офіційним визначенням у законодавстві: молодіжна громадська рада - це постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган, утворений для забезпечення участі молоді в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної молодіжної політики.

Матеріали путівника готували члени молодіжних громадських рад -  учасники навчальних заходів проекту «Посилення участі молодих лідерів в ОТГ в Західній Україні», який реалізовувався з червня 2019 року по квітень 2020 року.

Проект  «Посилення участі молодих лідерів в об’єднаних територіальних громадах в Західній Україні» виконують ГО «Центр громадської адвокатури» та МГО «Комітет підтримки молодіжного самоврядування» за сприяння Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. Інформація не обов’язково співпадає із позицією організацій чи Фонду.

The guide “Youth civic council at community” was designed within the project “Increasing youth civic participation at united territorial communities at Western Ukraine”. The project is implemented by the Centre for Civic Advocacy and Committee of Support of Youth Self-government by support of Democracy Commission of  USA Embassy in Ukraine.

Посилання на ПУТІВНИК 


  Версія для друку

  Лінк на e-mail