Проекти завершені :: Проекти 2008-2015


Реалізація та захист прав молоді та МГО на інформацію про молодіжні програми

Період реалізації проекту: жовтень 2008 – серпень 2009 р.

 Проект «Реалізація та захист права на доступ до інформації про молодіжні програми та їх фінансування» виконувався молодіжною громадською організацією «Комітет підтримки студентського самоврядування» у партнерстві із Центром громадської адвокатури, Асоціацією Молодих Реформаторів за підтримки програми «Верховенство права» Міжнародного фонду «Відродження».
 
 Проект “Реалізація та захист права на інформацію про молодіжні програми” мав на меті сприяння та покращення реалізації права на доступ до інформації про молодіжні програми та їх фінансування на загальнодержавному та місцевих рівнях, навчання та активізацію організацій у реалізації права на інформацію.
 
Чинним законодавством України, а зокрема статтею 34 Конституції України, Законом України «Про інформацію», Законом України «Про об’єднання громадян», Законом України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», Законом України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», Законом України «Про соціальну роботу з молоддю», передбачено обсяги інформації, яка повинна бути загальнодоступною при здійсненні органами державної влади своєї діяльності.
На практиці, однак існує дещо інша ситуація, коли громадськість та молодіжні організації не можуть отримати елементарної інформації. До такої інформації може навіть належати, зокрема, інформація про функції управлінь у справах молоді, контактні дані чи функції та розпорядки роботи.
Особливою категорією є інформація, пов’язана з здійсненням проектної діяльності та фінансуванням молодіжних програм. Доступ до такої інформації повинен бути загальнодоступним та засади проведення конкурсів повинні бути загальнодоступними, як і їх результати. Відсутність інформації про оголошення конкурсу фінансування проектів та заходів МГО, порядку подання документів, критеріїв фінансування, чітких підстав ухвалень рішень, інформації про те, хто ухвалює рішення та компетентність цього органу, створює можливості для зловживання, обмеження доступу до участі у фінансуванні організацій, можливості для ухвалення рішень на користь пов’язаних організацій. Така інформація є інформацією про діяльність органу влади, витрачання коштів бюджету держави чи громади, що формуються із сплати податків громадян України, відсутність такої інформації породжує неоднаковий доступ громадян та організацій до публічних послуг, у даному випадку участі у молодіжних програмах та заходах.
Перелік обов’язкової інформації, яка має вказуватись на веб-сайтах органів виконавчої влади, визначено у Постанові Кабінету Міністрів України «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» №3 від 4 січня 2002 року. Відповідно до вище вказаних вимог здійснювався моніторинг та проводяться подальші дії з вдосконалення системи інформаційного забезпечення діяльності управлінь у справах сім’ї та молоді. Неодноразово органи влади ( у тому числі Кабінет Міністрів України та глава держави) наголошували на тому, яким повинно бути інформаційне наповнення офіційних веб-сайтів органів влади, та необхідність виконання вимог чинного законодавства про забезпечення доступу до інформації про діяльність органів влади та вимог про роботу із зверненнями громадян та юридичних осіб. Проте система моніторингу та контролю, навчання, застосування відповідальності до винних осіб не передбачена. Отож ці норми щодо мінімального інформування про діяльність органів влади і забезпечення як «пасивного доступу», так і «активного доступу» до інформації залишаються декларацією на папері. Тому питаннями моніторингу та протидії незаконному приховуванню інформації, що становить суспільний інтерес, займаються тільки громадські організації та в деякій мірі медіа.
Водночас молодіжні громадські організації, на відміну від організацій, які об’єднують громадян більш зрілого віку, мають дуже мало знань про методології проведення громадських моніторингів, використання правових механізмів захисту своїх порушених прав, організацію інформаційних кампаній, громадських заходів, мають труднощі із зміцненням свого потенціалу.
У рамках проекту здійснювалось дослідження «пасивного доступу» молоді та МГО до інформації про молодіжні програми та їх фінансування.
До участі у цьому моніторингу долучитись такі організації: Комітет молоді Бердянська (Запорізька обл.), Хмільницька районна громадська організація «Право» (Вінницька обл..), Станиця Сватове Пласту Національної скаутської організації України (Луганська обл..), організація «Луганський правозахисний альянс» (Луганська обл..), Асоціація молодих правників (Черкаська обл.), ГО «Територія успіху» (Кіровоградська обл..),  МГО «Дубенська Муніципальна Гвардія» (Рівненська обл..), Асоціація Молодих Реформаторів (АМоРе) (Волинська обл.), Чернівецька обласна молодіжна громадська організація «Молодий Рух», Центр Стратегічних Ініціатив (Хмельницька обл.), ініціативна група студентського самоврядування ЛНМУ (Львів).
Результати дослідження доводять, що щодо програм та заходів для молоді, які виконуються структурними підрозділами у справах молоді, а також іншими організаціями за рахунок коштів державного бюджету чи територіальної громади, органи влади недостатньо інформують про програми та заходи, які призначені для молоді, відсутньою є вказівка на таку функцію та можливість як фінансування проектів та заходів молодіжних громадських організацій із коштів державного чи міського бюджету, порядок такого фінансування, документи, які потрібні для подання зголошення, хто входить до складу комісії, яка ухвалює рішення про фінансування програм та заходів організацій, які організації є переможцями конкурсів та реалізовують за бюджетні кошти заходи, вартість проектів та заходів, звітування про використання коштів бюджету. загальноукраїнських медіа-засобах.
Найбільш закритою є інформація, яка стосується публічних коштів. Органи влади не оприлюднюють на офіційних веб-сайтах інформації про закладені кошти та витрати на роботу з молоддю у місті чи області із міського чи державного бюджету (за деякими винятками її можна знайти у додатку до рішення органу влади про затвердження бюджету), не можна дізнатись шляхом пасивного доступу до інформації про фінансування молодіжних програм, їхню реалізацію. Перелік деяких програм для молоді можна знайти на веб-сайтах, частково прес-релізи розміщуються у загальних новинах органу влади. Проте формуванню загального уявлення про те, у яких програмах та заходах молодь чи МГО може взяти веб-сайти, не сприяють. Молодь, яка заходить на веб-сайт та шукає таку інформацію, не може дізнатись, коли і де відбуватиметься чи відбувся захід чи надаються соціальні послуги. Таким чином, рівності доступу до таких програм та послуг не забезпечено, адже цю інформацію знають тільки «поінформовані».
У другій частині проекту здійснювався моніторинг активного доступу молоді та МГО
Щодо питань реалізації молодіжних програм за бюджетні кошти, про які найменше органи влади у справах молоді інформували через власні Інтернет ресурси Комітет підтримки студентського самоврядування подавав інформаційні запити.
Щодо цих та інших питань подавались інформаційні запити, а також щодо тих, які є частиною моніторингу реалізації молодіжних програм та заходів та їхнього фінансування.
Зокрема, це такі питання: фінансування молодіжних програм управліннями та відділами у справах молоді на місцевих рівнях, отримання інформації щодо заходів молодіжних громадських організацій та структурних підрозділів у справах молоді місцевих органів влади на 2007 -2008, 2009 роки, термінів проведення цих заходів, результатів, які досягнуто чи передбачається досягнути за проведенням заходу, сум фінансування від управління цих заходів, отримання інформації про критерії та програми, які підтримуються та фінансуються цими органами влади у справах молоді, отримання інформації про склад комісій та органів, які ухвалюють рішення, отримання інформації про результати роботи структурних підрозділів у справах молоді щодо опрацювання інформаційних запитів та звернень громадян та юридичних осіб.
Період здійснення моніторингу – жовтень 2008 року до липня 2009 року. Проте оскільки тестується уся система реалізації та захисту права на інформацію, на сьогоднішній день ряд справ та скарг розглядаються у судах та правоохоронних органах.
Відповідно до території, яка визначена проектом, такий моніторинг та подання інформаційних запитів та звернень від організацій здійснювалась у Львівській та Волинській областях, а також щодо Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту України.
Інформаційні запити подавались до структурних підрозділів у справах молоді місцевих органів влади в областях та містах обласного значення: Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту України, управління у справах молоді Львівської міської ради, управління у справах молоді Львівської обласної державної адміністрації, Управління у справах сім'ї, молоді та спорту ОДА та Луцької міської ради. Вибірково запити подавались до районних державних адміністрацій у Львівській та Волинській області.
Протягом моніторингу подано 97 інформаційних запитів до органів влади щодо різних питань ухвалення, виконання та звітування про молодіжні програми та заходи, інші аспекти діяльності органів влади щодо молодіжних питань.
Загалом до органів влади у справах молоді у місті Львові та Львівській області подано 24 інформаційних запитів, з них 14 запитів до управлінням у справах сім’ї та молоді Львівської обласної державної адміністрації, 8 – до управління молоді, сім’ї та спорту Львівської міської ради, один запит стосувався доступу до рішень Львівської обласної ради та один щодо доступу до розпоряджень голови Львівської обласної державної адміністрації.
За результатами відповідей на інформаційні запити можна говорити про певні повторювані та доведені факти порушень права на інформацію та надання відповідей на інформаційні запити.
 Згідно результатів надання відповідей на інформаційні запити, порушень права на інформацію органами влади є більше, ніж надання відповідей на інформаційні запити: із 97 поданих відповіді надано тільки на 37 інформаційних запитів, відповідно майже вдвічі більше запитів залишилось без відповіді.
   У відсотковому відношенні 62 % інформаційних запитів органи влади, до яких вони подавалась, взагалі зігнорували вимоги Закону України «Про інформацію» щодо обов’язку надавати відповідь на інформаційний запит.
Водночас серед наданих відповідей на інформаційні запити значним є показник відповідей, які не задовольняють інформаційний запит, є неповними та неналежними. Зокрема, 16 із 37 наданих відповідей є неналежними та неповними. Таким чином, збільшується кількість порушення права на інформацію за рахунок не тільки ненадання відповіді на запит, але і фактично відмови у наданні інформації через неповну відповідь. У результаті, отримуємо показник порушення права на інформацію 78 % (62 % - ненадання відповіді на інформаційні запити та 16 % неповне надання відповіді на інформаційні запити).
Щодо порушення термінів надання відповідей на інформаційні запити, тільки у одному випадку орган влади повідомив запитувача інформації відповідно до вимог Закону України «Про інформацію» про можливість (неможливість) задоволення запиту протягом десяти календарних днів. Більше місяця органи влади відповідали у 9 випадках, переважко органи влади надавали відповіді у термін до одного місяця (17 відповідей із 37 наданих відповідей).
      Стан надання відповідей органами влади та місцевого самоврядування у Львівській області та місті Львові не є задовільним та не відповідає чинному законодавству України про доступ до публічної інформації.
    На 50 % поданих інформаційних запитів до структурних підрозділів органів влади та місцевого самоврядування, які займаються питаннями реалізації молодіжної політики та працюють з молоддю у Львівській області та у місті Львові, не отримано жодної відповіді, хоча терміни надання відповідей на ці інформаційні запити відповідно до Закону України «Про інформацію» пройшли (12 інформаційних відповідей із 24 поданих інформаційних запитів).
   Натомість поряд із тими, на які не надано відповіді, значною є кількість таких, якими відмовлено у наданні інформації, або ж інформація, яка надавалась не є повною чи не належною. Кількість таких, які є неповними чи містять відмову становить 25 % від загальної кількості поданих запитів, або ж 50 % тих, щодо яких відповідь надана.
Найбільше проблем виникало із наданням інформації, яка стосується фінансування молодіжних програм у частині визначення конкретних сум, показників, назв заходів та їхньої реалізації.
Управління у справах сім’ї та молоді Львівської обласної державної адміністрації надало відповідь тільки на два інформаційні запити. Щодо всіх інших – немає жодної відповіді. Проте навіть одна із наданих відповідей містить також відмову в наданні інформації, зокрема, що стосується сум, назв, організаторів, результатів програм та заходів за 2007 та 2008 роки.
Залишились без відповіді такі питання: інформація про біографічні відомості про керівника управління у справах молоді, інформація про склади робочих груп, які розробляли (розробляють) проекти актів органів влади щодо питань молоді, інформація про реалізацію програм поза конкурсом та управлінням самостійно; копія наказу управління сім’ї та молоді Львівської ОДА №134 від 01.10.2008 “Про організацію проведення конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї”; інформація про склад комісії, яка ухвалювала (ухвалює) рішення щодо фінансування проектів для сімей, дітей та молоді на 2009 рік; інформація про описові та фінансові звіти, відомості про програми та заходи, які реалізовуються  за кошти обласного бюджету; інформація про заходи, які будуть реалізовуватись за кошти обласного бюджету у червні-липні поточного року та інші.
Серед підстав відмов у наданні інформації за інформаційними запитами слід вказати такі як «відсутність інформації у органі влади», «неможливість надання інформації» без пояснень, а також аргументи, що відсутніми є ресурси для надання відповіді у зв’язку із економічною ситуацією. Деякі із відмов, на думку посадових осіб управління, стосувались захисту персональних даних, зокрема, щодо біографічних відомостей про посадових осіб у справах молоді, наявності обмежувальних грифів на інформацію.
Строки отримання інформації також не сприяють реалізації можливостей участі молоді у молодіжній політиці, молодіжних програмах та їх фінансування.
Тільки управління у справах сім’ї, молоді та спорту Львівської міської ради надало протягом 12 днів повідомлення, яке можна розцінювати як доведення до відома запитувача інформації про можливість задоволення запиту. Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Львівської міської ради у відповіді від 22.12. 2008 року № 2604/1396 вказало, що буде надана інформація тільки за 2007 рік, а за 2008 рік – тільки після завершення 2008 року. Окрім того, у відповіді вказується, що «відповідно до статті 36 Закону України «Про інформацію» Вам доведеться віднайти можливість за власний кошт видрукувати надані матеріали, оскільки в умовах нинішньої економічної ситуації управління не має ресурсів для тиражування такої великої кількості інформації».
На 21 % інформаційній запит було надано відповідь у строк до 10 днів, з них 13 % - містять відмову у наданні інформації. 21 % інформаційних запитів надавалась відповідь у строк більше одного місяця, 8 % - у строк до одного місяця.
Результати дослідження наданні відповідей Волинською ОДА та Луцькою міською радою вказують, що кількість інформаційних запитів, які залишились без жодної відповіді становить 35 % із загальної кількості. Відділ молоді Луцької міської ради не надав відповіді на 4 інформаційні запити із 6, також відповіді не надала Луцька міська рада щодо доступу до рішень ради, які стосуються молоді. Кількість запитів, на які не надано відповіді Волинською обласною державною адміністрацією та її відповідним структурним підрозділом у справах молоді становить один інформаційний запит із дев’яти, які подавались. На інформаційний запит від 09.01.2009 року управління Волинської облдержадміністрації не надало відповіді про склад конкурсної комісії, але таку відповідь надано на повторний інформаційний запит.
Щодо оцінки повноти надання відповідей на інформаційні запити та наявності відмов, то усі відповіді, які було надано (65 %) є такими, які задовольняють інформаційний інтерес запитувача та містять усю потрібну інформацію.
Щодо термінів надання інформації, результати є менш втішними. Так органи влади у справах молоді у місті Луцьку та Волинській області надавали відповіді у такі строки: 53 % - у термін до одного місяця (9 інформаційних запитів із 17 поданих), один інформаційний запит надано у строк до 10 календарних днів. Найдовше надавалась відповідь про склад конкурсної комісії, що ухвалює рішення про фінансування програм та заходів молоді та молодіжних організацій на наступний рік із міського бюджету, а саме відповідь від 09.03.2009 року на інформаційний запит №04/01і від 09.01.2009 року. Найшвидше надано відповідь щодо тієї ж інформації управлінням у справах молоді Волинської обласної держадміністрації 29.05.2009 року на інформаційний запит Комітету від 12.05.2009 року №45/05i.
Серед районних РДА у Волинській та Львівській області частка таких інформаційних запитів, на які взагалі відсутні відповіді, є більшою, ніж тих, на які відповіді було надано. У пропорційному відношенні кількість інформаційних запитів без жодної відповіді становить 62 % (на 18 із 29 інформаційних запитів взагалі не було жодної реакції районних адміністрацій).
Окрім того, серед тих інформаційних запитів, на які отримано відповіді, є чимало таких, які є неповними та не відповідають на усі питання у запиті, чи містять так звані «формальні відписки». Зокрема, серед тих 38 %, на які надано відповіді, 36 % (4 із 11 інформаційних запитів) є такими, які не містять повної інформації.
Терміни надання відповідей на інформаційні запити районними державними адміністраціями також є різними. Жодна районна державна адміністрація, навіть задовольняючи інформаційний запит у протягом місяця, не виконувала вимоги частин 1-2 статті 33 Закону України «Про інформацію» (щодо письмового доведення до відома запитувача, що його запит буде задоволено або що запитуваний документ не підлягає наданню для ознайомлення протягом десяти календарних днів).
Більшість (63 %) районних державних адміністрацій надавали відповіді у термін протягом одного місяця (за датою вказаною на відповіді). 18 % надавали відповідь більше одного місяця. Найдовше надавали відповідь Миколаївська та Перемишлянська районні державні адміністрації, які тільки після повторних запитів через п’ять місяців з дня першого запиту надали відповідь. При цьому на повторний запит адміністрація надала відповідь протягом одинадцяти календарних днів.
Водночас від дати, яка проставлена на відповіді на інформаційному запиті районними державними адміністраціями до дати, яка є на поштовому конверті, тобто отримання відділенням поштового зв’язку, де знаходиться організація – отримувач інформації, могло пройти чимало часу (10-20 днів). Тому таких, які б надійшли запитувачу протягом десяти календарних днів, немає, більшість задоволено протягом місяця (64 %), зросла кількість таких, відповіді на які надавались більше одного місяця (36 %). Нечіткість законодавчого регулювання дозволяє тлумачити як запитувачу інформації, так і надавачу в особі органу влади чи посадової особи на свою користь, проте потрібно враховувати і прагматичні підходи, адже суб’єкту отримання інформації потрібно задовольнити свій інформаційний інтерес з огляду на те, що «інформація – це товар, який швидко псується», а також окрім її отримання, для використання потрібна її обробка і аналіз. Тому актуальними та такими, які відповідають нормам інформаційного законодавства, потрібно вважати терміни, коли запитувач фактично отримує потрібну інформацію, а не те, коли посадова особа проставить вихідний номер та дату, що не завжди співпадає із датою, коли цей лист відправляється.
Серед таких органів місцевого самоврядування у Львівській    та Волинській областях як районні ради та міські ради у областях із загальної кількості взагалі не надійшло жодної відповіді від 74 % органів місцевого самоврядування Львівської та Волинської областей (26 інформаційних запитів із 35 поданих). Отож тільки на 26 % надійшли відповіді. Серед таких, які проігнорували інформаційні запити переважають міські ради (15 міських рад), що складає 57 % усіх інформаційних запитів, щодо яких не було жодної реакції, відповідно решту становлять районні ради, де проводився моніторинг.
Кількість відповідей, які є повними, є більшою за кількість неналежних відповідей (66 %), що пояснюється тим, що міські ради у більшості випадків надавали відповіді про відсутність коштів для фінансування заходів та програм для молоді молодіжних організацій. Водночас деякі стверджували, що робота із молоддю проводиться, хоча не молодіжними організаціями, а державними установами.
Як і районні державні адміністрації, так і органи місцевого самоврядування у Львівській та Волинській областях, навіть задовольняючи інформаційний запит протягом місяця, не виконують вимоги ч. 1-2 ст. 33 Закону України «Про інформацію» (щодо письмового доведення до відома запитувача, що його запит буде задоволено або що запитуваний документ не підлягає наданню для ознайомлення протягом десяти календарних днів).
Проте за результатами моніторингу, серед органів місцевого самоврядування є дуже високим показник надання відповідей (задоволення інформаційного запиту) протягом десяти календарних днів, що становить 55 % усіх наданих відповідей. Відсутніми є надання відповідей на інформаційні запити понад місяць.
За результатами надання відповідей Міністерством на інформаційні запити можна вказати, що показник ненадання відповідей як і в місцевих органів влади на Львівщині та Волині не є втішним.
Так на 7 поданих інформаційних запитів надано відповіді тільки на 3 інформаційні запити. Також одна із відповідей надана спільно із відповіддю на інший інформаційний запит (№78/05i від 29.05.2009 р. та №47/05і від 12.05.2009 р.). Кількість запитів, на які не надано інформації, що є відмовою у наданні такої інформації на запит, перевищує кількість тих, на які надано відповіді (43 % надано відповіді, 57 % не надано відповіді).
Одна із трьох наданих відповідей не є повною. Відповідь на інформаційний запит від 29.05.2009 р. №78/05i містить посилання на веб-ресурс без надання відповідної запитуваної інформації.
Щодо термінів розгляду та надання відповіді, жодна із них також не містить доказів виконання вимог Закону України «Про інформацію» щодо повідомлення у десятиденний термін щодо задоволення інформаційного запиту. Проте на один інформаційний запит Міністерством надано відповідь у термін 10 днів (з вихідної дати на інформаційному запиті до дати на відповіді), один до місяця, один у термін більше одного місяця.
 
 
 
Участь у заході взяли 40 представників молодіжних громадських організацій, органів студентського самоврядування із Волинської та Львівської областей, а також органів влади у справах молоді.
У рамках заходу обговорювались питання проблем доступу молоді та молодіжних організацій до інформації про молодіжні програми та їх фінансування.
 
Тематика обговорення у Львові стосувалась питання «Чи має молодь доступ до інформації про фінансування молодіжних програм із місцевих бюджетів?». Обговорення відбувалось 26 червня, напередодні Дня молоді та Дня Основного Закону України у Львівському прес-клубі реформ.
 
Участь у заході взяли представники молодіжних громадських організацій, органів студентського самоврядування, громадські активісти із Львівської та Волинської областей. Представники органів влади, які працюють із молоддю, не виявили бажання взяти участь в обговоренні.
 
У рамках заходу обговорювались питання доступу до інформації, якої сьогодні потребують молодь та організації для участі у молодіжній політиці та молодіжних програмах; результати всеукраїнського та місцевих моніторингів інформаційного наповнення веб-сайтів органів влади про молодіжні програми та їх фінансування; стан активного доступу молоді до інформації про діяльність органів влади шляхом подання інформаційних запитів; проблеми реалізації прав молоді та молодіжних організацій на інформацію про молодіжні програми та їх фінансування у областях; ефективність засобів поновлення порушених прав.
 
17-18 липня проходив форум молодіжних організацій щодо посилення участі молоді у формуванні та реалізації молодіжних програм та доступу до інформації про фінансування.
 
На форумі зібрались активні представники молодіжних громадських організацій, органів студентського самоврядування, дитячих та спортивних організацій, громадські активісти, представники органів влади, які працюють з молоддю. Участь у форумі взяли 50 представників із Кіровограда, Львівщини, Києва, Донецька, Житомира, Одеси та області, Волині, Вінницької області, Тернополя, Харкова, Рівненщини, Луганська, Хмельницька та інших.
 
Метою форуму був обмін досвідом та інформацією між молодіжними НУО та громадськими активістами, органами влади щодо доступу молоді та організацій до публічної інформації, участі у формуванні та реалізації актів, якими визначаються напрямки молодіжних програм, фінансування із державного та місцевих бюджетів, захисті своїх прав та прав молоді на інформацію, участі у нормотворчості, моніторингу діяльності органів влади.
 
Звіт «Доступ молоді та МГО до інформації про молодіжні програми та їх фінансування із державного та місцевих бюджетів: результати громадських досліджень» містить результати громадського моніторингу реалізації та захисту права на інформацію молоді та МГО шляхом «пасивного доступу», а також аналіз стану активного доступу молоді та молодіжних організацій до інформації, типових відмов органів влади та наявності порушень права на інформацію про молодіжні програми та їх фінансування.
 
На сьогоднішній день у судах різних інстанцій розглядаються важливі справи про захист права на інформацію молодіжних організацій.
 
Більше інформації про кейси та результати можна переглянути у розділі порталу для студсамоврядувань та активних студентів www.StudUA.org.
 


  Версія для друку

  Лінк на e-mail